Nu subsidie aanvragen voor projecten langdurige zorg

Tot 10 augustus 2016 kun je een subsidieaanvraag indienen voor projecten die de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Dit is de laatste call van dit programma. In de loop van 2017 zal worden besloten of (en in welke vorm) het programma wordt vervolgd. Per subsidieaanvraag is er maximaal € 20.000,- beschikbaar.

Subsidieprogramma

Het subsidieprogramma richt zich op mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg. Het gaat hierbij om mensen van alle leeftijden, met bijvoorbeeld een chronische ziekte, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en/of een psychiatrische stoornis.

Subsidie voor handicap specifieke meerkosten

Mensen die hun leven lang intensieve zorg nodig hebben, kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken als het gaat om zelf regie voeren of meedoen met sociale activiteiten. De subsidie ondersteunt daarom de handicapspecifieke meerkosten binnen projecten die bijdragen aan autonomie, sociale participatie en/of welbevinden.

Subsidiebudget

In deze zevende call is € 260.000 beschikbaar. Het maximale bedrag dat wordt toegekend is € 500 per bereikte beneficiant en € 20.000 per subsidieaanvraag waarbij er minimaal 40 personen meer kwaliteit van leven zullen ervaren. Wanneer er bijvoorbeeld 20 individuele zorggebruikers betrokken zijn, is de maximale bijdrage € 10.000.

Subsidie aanvragen

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend door rechtspersonen of georganiseerde verbanden zonder winstoogmerk, die actief gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige en intensieve zorgbehoefte. Zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers en welzijnsorganisaties, maar ook burgerinitiatieven worden van harte uitgenodigd om een aanvraag voor hun project in te dienen.

Meer informatie

Fonds NutsOhra