Nu subsidie aanvragen voor sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam

Je moet er snel bij zijn, want je kunt nog een dikke twee weken subsidie aanvragen voor het organiseren van sociaal-culturele projecten in Amsterdam voor Amsterdamse jongeren, die aansluiten op de bestaande kennis en interesses van deze jonge kinderen. Je ontvangt vervolgens half oktober bericht over je subsidieaanvraag.

Over de doelgroep

Deze subsidieoproep richt zich op het organiseren van sociaal-culturele projecten voor Amsterdamse jongeren, waarbij ingediende aanvragen voor de leeftijdscategorie 2-7 jaar met bijzondere belangstelling bekeken zullen worden.

Achterliggende gedachte bij deze subsidie is dat een vroege kennismaking met cultuur en kunst de kans vergroot op cultuurparticipatie op latere leeftijd. Hierbij is het echter wel van belang dat deze kennismaking als positief wordt ervaren door de kinderen. Dit kan door aan te sluiten op de bestaande kennis en interesses van deze jonge kinderen.  

Deze projecten komen voor subsidie in aanmerking

Projecten die voor ondersteuning in aanmerking komen zijn gericht op het versterken van organisaties die sociaal-culturele projecten voor jongeren in Amsterdam ontplooien. Het accent ligt hierbij op jongeren in Amsterdam voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten niet gemakkelijk en/of vanzelfsprekend is. 

Naast aanvragen voor organisatieversterking worden ook projectaanvragen in behandeling genomen. Ook hier dienen de projecten te zijn gericht op sociaal-cultureel georiënteerde projecten voor de genoemde jongeren binnen het werkgebied Amsterdam.

In principe komen alleen rechtspersonen, werkgroepen en comités in aanmerking voor ondersteuning. 

De subsidieverstrekker ondersteunt organisaties en in mindere mate projecten en zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project.

Werkgebied

Het project moet in Amsterdam plaatsvinden.

Aanvragen

Enige spoed is geboden want je kunst deze subsidie voor cultuurparticipatie tot 18 september aanvragen.