Tien inspirerende artikelen over subsidies en fondsen

Wij vinden het belangrijk dat je financiering kunt vinden voor je dromen, projecten en organisatie. Deze tien recent geschreven artikelen over nieuwe subsidies, fondsen en fondsenwerving helpen je alvast een eindje op weg.

Tof: Subsidie voor ondersteuning achterstandsleerlingen

Elk kind moet zijn talenten ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn afkomst! Het is super oneerlijk dat leerlingen met lager opgeleide ouders minder ver blijken te komen in het onderwijs dan hun leeftijdsgenoten met vergelijkbare talenten en hoger opgeleide ouders. Gelukkig is er nu een subsidie voor scholen met veel achterstandsleerlingen, zodat deze achterstandsleerlingen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. 

Startkapitaal voor sociale ondernemingen

Okay, je hebt een waanzinnig idee voor een sociale onderneming. Geld verdienen is voor jou slechts een middel om je maatschappelijke missie te bereiken, maar er is nog wel een "dingetje": Je hebt geen startkapitaal. Gelukkig kun je je deze maand aanmelden voor een prijs waarmee je een investeringsbedrag van €100.000,- kunt verdienen. Aan de runner-up wordt bovendien een prijs van € 50.000,- toegekend.

Subsidie voor podiumkunstinstellingen en festivals

Leuk, leuk, leuk. Professionele podiumkunstinstellingen en organisatoren van festivals met een bovenlokaal publieksbereik kunnen tot 1 oktober subsidie aanvragen voor podiumkunstprojecten in Flevoland. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000, waarbij maximaal 50% van de projectkosten worden gesubsidieerd.

Subsidies voor jongeren

Je bent vanuit het jongeren- of welzijnswerk bezig met projecten voor jongeren en hebt waarschijnlijk te weinig budget voor al je activiteiten. Gelukkig zijn er fondsen voor projecten gericht op jongeren. In dit overzicht besteden we aandacht aan vijf recent toegevoegde subsidies voor jongeren, en vertellen we je welke subsidiemogelijkheden je nog meer hebt.

Meer subsidies voor monumenten dan je denkt

Veel mensen denken dat je alleen bij een Monumentenfonds terecht kunt voor het aanvragen van subsidie voor een monument. Maar wist je dat er naast de reguliere grote fondsen tal van andere subsidieverstrekkers zijn die zicht richten op het financieel ondersteunen van monumenten? We hebben een paar verrassende fondsen voor je op een rijtje gezet.

Interessant: Meerjarige subsidies voor projecten vrouwen en kinderen!

Nog steeds zijn er veel projecten gericht op vrouwen en kinderen nodig. Bijvoorbeeld voor projecten gericht op empowerment, vorming, onderwijs of emancipatie. Eén van de knelpunten is dat de subsidie vaak ad hoc is. Gelukkig hebben we nu een fonds gevonden dat juist voorrang geeft aan meerjarige samenwerking.

Subsidie voor zorgzaamheid voor elkaar

We zijn gek op inspirerende subsidies die de samenleving een stukje leuker maken. En wat is leuker dan een subsidie voor projecten die zich richten op zorgzaamheid van mensen voor elkaar en voor hun omgeving en actieve participatie in de samenleving? Nog leuker is dat deze subsidie ook op de Nederlandse Antillen en op Aruba van toepassing is.

Subsidie voor buurthuizen

Vanaf 31 juli is er een nieuwe subsidie beschikbaar voor vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodaties in Limburg met een grote maatschappelijke behoefte. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro.

Subsidie voor professionele beeldende kunstenaars

Wilt je als beeldende kunstenaar een film maken die zich op de grens begeeft van de cinematografie en de beeldende kunst dan kun je nu samen met een productiemaatschappij subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en realiseren van zo'n film. De subsidie bedraagt voor het ontwikkelen € 10.000,-, voor het realiseren € 300.000,.

Koppeling culturele initiatieven en subsidieregelingen

Dit najaar starten drie grote fondsen met matchmakers. Deze matchmakers gaan een verbinding leggen tussen de culturele initiatieven in grote en middelgrote steden en de verschillende subsidieregelingen van de fondsen.