Internationaal ondernemen en ontwikkelingswerk

Ontdek subsidiekansen voor digitale inclusie voor vrouwen in Sub-Sahara Afrika

Vrouwen ontwikkelingswerk

Je kunt nu subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het dichten van de digitale kloof en die gericht zijn op het verbeteren van digitale toegankelijkheid voor vrouwen. Hoewel de inzet wereldwijd is, ligt de focus vooral op Sub-Sahara Afrika, met als doel de economische veiligheid, veerkracht en het welzijn van vrouwen wereldwijd te versterken. Met subsidies die uiteenlopen van €500.000 tot €1.500.000, moedigt deze verstrekker de ontwikkeling van schaalbare en economisch levensvatbare oplossingen aan die een wezenlijk verschil kunnen maken in het overbruggen van de digitale kloof voor vrouwen.

Ondersteunen van initiatieven die de digitale inclusie van vrouwen bevorderen

Het fonds richt zich op het overbruggen van deze kloof door het ondersteunen van initiatieven die de digitale inclusie van vrouwen bevorderen.

Met een nadrukkelijke focus op Sub-Sahara Afrika, hoewel het fonds wereldwijd actief is, streeft het fonds ernaar om de economische veiligheid, veerkracht en het levensonderhoud van vrouwen over de hele wereld te verbeteren.

De subsidies, variërend van €500.000 tot €1.500.000 per uitgifte, zijn ontworpen om schaalbare en economisch duurzame oplossingen te bevorderen die een significante impact hebben op het dichten van de digitale kloof voor vrouwen.

Specifieke doelstellingen en voorwaarden

De financiering richt zich op het schalen van bewezen oplossingen die:

  • Betekenisvolle toegang tot en gebruik van digitale technologie, met name smartphones en internet, voor vrouwen bevorderen.
  • De gender digitale kloof in hun context significant dichten.
  • Economisch duurzaam en schaalbaar zijn.

Wie komt in aanmerking?

Lokale non-profit en for-profit entiteiten zijn uitgenodigd om te solliciteren, mits ze voldoen aan een reeks strikte voorwaarden, waaronder:

  • Het bevorderen van digitale inclusie en het aanpakken van genderbeperkingen.
  • Integratie van ten minste twee van de kernprioriteitsgebieden van WiDEF.
  • Het hebben van beleid om gendergerelateerd geweld binnen alle digitale inclusieactiviteiten te voorkomen.
  • Voldoen aan de USAID-eligibiliteitsvereisten.

Belangrijke data

Aanvragen moeten online worden ingediend tussen 15 mei 2024 en 13 december 2024 via de officiële website van de verstrekker.

Dit tijdvenster biedt je als aanvrager de gelegenheid om je voorstel zorgvuldig te plannen en voor te bereiden, in lijn met de missie van het fonds om een duurzame en inclusieve digitale toekomst voor vrouwen over de hele wereld te creëren.

Meer informatie of deze subsidie aanvragen

Gerelateerde fondsen en subsidies