Maatschappij en samenleving

Interessante subsidie voor projecten gericht op vrouwen, kinderen en feminisme

Wanneer je actief bent met een project gericht op gendergelijkheid, het voorkomen van de onderdrukking van vrouwen of kinderen of wat activistischer bent ingesteld en bijvoorbeeld actief bent op het gebied van feministische kernpunten, abortusrecht of huiselijk geweld dan wil je dit interessante fonds zeker niet missen. Het fonds verstrekt namelijk subsidie voor campagnevoering en activisme op het gebied van o.a. lesbische en transgenderrechten, geweld tegen vrouwen en meisjes, gehandicapte vrouwen en meisjes, vluchtelingenvrouwen en -meisjes en vrouwen, meisjes en milieuactivisme in verband met plaats en locatie. Interessant is dat de subsidieverstrekker ook aandacht heeft voor moeilijk te financieren projecten en de financiering van aanloopactiviteiten. De subsidie bedraagt maximaal £15.000. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, en dit vervolgens naar het fonds mailen.

Subsidie voor activisme, gendergelijkheid en het beëindigen van onderdrukking

het fonds verstrekt subsidie voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van gendergelijkheid en het beëindigen van onderdrukking.

In 2021 verwelkomen het fonds in het bijzonder aanvragen uit niet-OESO-landen die zich richten op campagnevoering en activisme op de volgende gebieden:

 • Lesbische en transgenderrechten
 • Geweld tegen vrouwen en meisjes
 • Gehandicapte vrouwen en meisjes
 • Vluchtelingenvrouwen en -meisjes
 • Vrouwen, meisjes en milieuactivisme in verband met plaats en locatie

Het fonds is op zoek naar projecten die een ommekeer teweegbrengen en financiert daarom graag innovatieve feministische projecten. 

Moeilijk te financieren projecten

Activistische projecten, al dan niet in relatie met feminisme, zijn soms moeilijk te financieren. Meestal passen deze projecten niet binnen de reguliere subsidiepotjes en hebben deze projecten geen andere voor de hand liggende financieringsbronnen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat traditionele academische bronnen niet geïnteresseerd zijn in het gebied of dat het een activistisch project is of dat het te feministisch is voor de meeste conventionele financieringsbronnen.
Interessant is dat dit fonds wel subsidies beschikbaar stelt voor dergelijk projecten. Zo steunde het fonds bijvoorbeeld het schrijven en publiceren van de geschiedenis van "Rape Crisis" en de vertaling en bijwerking van delen van "Women and Their Bodies" in het Arabisch en het Hebreeuws.

Aanloopactiviteiten

Een veel voorkomend probleem bij beginnende stichtingen en projecten is dat aanloopactiviteiten lang niet altijd gefinancierd worden door andere fondsen.  Hiermee ontstaat eigenlijk een vicieuze cirkel: je kunt niet starten met de voorbereiding omdat je geen geld hebt, en omdat je niet gestart bent kun je geen subsidie aanvragen voor het project.

Interessant is dat dit fonds wel in sommige gevallen subsidie beschikbaar stelt voor  "aanloopactiviteiten". Hierbij kan het fonds een klein bedrag ter beschikking stellen om een activiteit op te starten, in de hoop dat het daarna voldoende middelen zal kunnen aantrekken om door te gaan. Zo heeft het fonds in Argentinië een project gefinancierd ter versterking van de capaciteit van organisaties die opkomen voor de rechten van de vrouw en een project voor de levering van audiovisuele apparatuur voor een feministisch sociaal centrum in Madrid.
In elk van deze gevallen hebben deze projecten hopelijk bijgedragen tot de totstandkoming van een duurzame activiteit.

Basisfinanciering

Voor veel groepen projecten is het moeilijk om aan basisfinanciering te komen. Het fonds is daarom in bepaalde gevallen bereid een basisfinanciering aan te bieden ter dekking van personeelskosten, huisvesting enz..

Overigens is deze basisfinanciering niet mogelijk wanneer je een basisfinanciering zoekt ter vervanging van financiering die verloren is gegaan als gevolg van bezuinigingen in de publieke sector.

Feministische kernpunten als abortusrechten en huiselijk geweld

Voor projecten rond feministische kernpunten als abortusrechten en huiselijk geweld is het vaak moeilijk financiering te vinden. Gelukkig stelt dit fonds juist subsidie beschikbaar voor deze activiteiten. Zo heeft het fonds bijvoorbeeld  een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling die werkt met asielzoekers gesteund om haar "Handvest van rechten voor vrouwen die asiel zoeken" te promoten.
Ook heeft het fonds subsidie verleend voor de viering van de 40e verjaardag van de campagne voor abortusrechten in het Verenigd Koninkrijk, een documentaire over abortus in Trinidad en Tobago en een feministisch kunstatelier in Tbilisi, Georgië.

Opleidings- en ontwikkelingsprojecten, bijvoorbeeld taalles voor sekswerkers

Het fonds verstrekt subsidie voor projecten die voorzien in opleiding op relevante gebieden. Zo heeft het fonds bijvoorbeeld Engelse les voor sekswerkers in Londen gefinancierd; een opleiding in leiderschapsvaardigheden voor vrouwen in de vrijwilligerssector en een opleiding voor vrijwilligers.

Eenmalige evenementen

Ook verstrekt het fonds subsidie voor eenmalige evenementen. Zo steunde het fonds bijvoorbeeld de viering van 25 jaar Vrouwenstudies aan de Universiteit van York (VK), een seminar over een huisvestingsproject voor vrouwen die te maken hadden met geweld en een workshop over de genderdimensie van het Bulgaarse immigratiebeleid.

Productie en verspreiding van relevant materiaal

Het fonds verstrekt ook subsidie voor de produktie en de verspreiding van relevant materiaal. Maar al te vaak heeft prachtig werk een beperkter effect gehad dan het zou moeten hebben, omdat het niet goed of niet volledig werd verspreid. In dergelijke gevallen kan het fonds de verspreiding financieren. Zo heeft het fonds bijvoorbeeld de produktie van een boekje over de ervaringen van Aziatische vrouwen in het hoger onderwijs en de verspreiding van publicaties door de Rights of Women (een non-profit groep) gesteund.

Andere projecten

Als je aanvraag niet gemakkelijk in een van de bovenstaande categorieën past kan het fonds dit project wellicht tot steunen. Het fonds heeft bijvoorbeeld een project gefinancierd om mondelinge verhalen over de ervaring van vrouwen met de menopauze vast te leggen. Neem in dat geval contact op met het fonds om te bespreken of je in aanmerking komt voordat je een aanvraag indient.

Aanvragen die resulteren in een afwijzing

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: reserveer voldoende tijd voor het maken van een professionele en gefundeerde subsidieaanvraag. 

In onderstaande gevallen zal je aanvraag waarschijnlijk worden afwezen:

 • Je aanvraag valt buiten de genoemde activiteiten
 • Je aanvraag is slecht geschreven
 • Slechte beschrijving van je projectvoorstel
 • Er wordt niet voldoende diepgaand en gedetailleerd beschreven wat je wilt gaan doen
 • Er is niet nagedacht over de impact van het project op langere termijn
 • Je aanvraag is inconsistent en bevat bijvoorbeeld tegenstrijdige informatie

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal £15.000 (of het equivalent daarvan).

Tip: Het fonds kent zelden het maximum subsidiebedrag van £15.000 toe.
Je kunt in de voorbereiding en bij het samenstellen van je aanvraag er dus het beste rekening mee houden dat je misschien slechts een gedeeltelijke financiering krijgt aangeboden. Het is daarom nuttig als je verschillende subelementen in je aanvraag kunt aangeven.

Meer informatie

Meer informatie of een subsidieaanvraag starten

Andere subsidies en fondsen voor vrouwen

Natuurlijk zijn er meer subsidies en fondsen voor projecten gericht op vrouwen. In veel gevallen vallen dergelijke projecten onder de subsidies en fondsen voor maatschappelijke organisaties en projecten.

Daarnaast zijn er subsidies en fondsen die zich specifiek richten op vrouwen. Onderstaand alvast een overzicht.

Gerelateerde fondsen en subsidies