Maatschappij en samenleving

Brede subsidiemogelijkheden voor betere positie van vrouwen, kinderen en jongeren

Wist je dat er tal van maatschappelijke gerichte subsidieverstrekkers en fondsen zijn die veel verschillende activiteiten ondersteunen? Zo ook dit fonds, dat vanuit een doelstelling gericht op het verbeteren van de positie van vrouwen, kinderen en jongeren een grote diversiteit aan interessante projecten weet te ondersteunen. Ook jij kunt subsidie aanvragen bij dit fonds, wanneer je organisatie of project zich richt op vrouwen, kinderen of jongeren, en je bij voorkeur in Nederland actief bent.

Maatschappelijke projecten

Het verstrekkende fonds richt zich officieel op het financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Hierbij richt het fonds zich vooral op het verbeteren van de positie van kinderen, jongeren en vrouwen.

Vanuit deze redelijk omkaderde doelstelling slaagt het verstrekkende fonds erin om veel verschillende projecten te ondersteunen, zoals:

  • Ondersteuning van kinderen in Nijmegen die zich door de thuissituatie niet optimaal kunnen ontplooien
  • Ondersteuning ander fonds voor groep vakantieweken gezinnen aan de onderkant van de samenleving
  • Ondersteuning reanimatiecursussen ziekenhuis
  • Sportstimuleringsproject, waar kinderen met sport in aanmerking komen
  • Vakantieweek kinderen 7 t/m 12 jaar uit gezinnen met weinig draagkracht
  • Project jongeren onder toezicht ervaren mensen gericht op het bevorderen van de sociale cohesie, biologische landbouw en permacultuur
  • Gezamenlijke moestuin voor- en door buurtbewoners
  • Ondersteuning organisatie gericht op het voorkomen van slavernij
  • Project om kinderen in ziekenhuizen op te vrolijken
  • Ondersteuning organisatie gericht op het kweken van bewustzijn en bevorderen discussie over abortuswetten die de aanvragende organisatie te streng vindt en daarnaast het bieden van niet-chirurgische abortussen voor vrouwen die in landen wonen waar abortus niet is toegestaan. Daarnaast contraceptie en advies op het gebied van geboortebeperking

Subsidie

Per jaar is er circa 25.000 euro beschikbaar, hoofdzakelijk voor projecten in Nederland.

Aanvragen

Je kunt hier een subsidieaanvraag aanmaken voor dit fonds.

Andere interessante subsidies en fondsen voor maatschappelijke organisaties en projecten

Wist je dat voor veel non-profit instellingen en projecten per definitie de maatschappelijke subsidies en fondsen interessant zijn. Immers: veel non-profit instellingen en projecten zijn per definitie gericht op de samenleving.

En wist je dat je, als je een ANBI status hebt, de maatschappelijke subsidies en fondsen al helemaal relevant zijn?

Onderstaand een actueel overzicht van de subsidies en fondsen voor maatschappelijke organisaties en projecten.

Gerelateerde fondsen en subsidies