Maatschappij en samenleving

10 interessante fondsen voor vrouwen

Helaas zijn er nog altijd vrouwen het slachtoffer van gender gerelateerd geweld. Daarnaast is er nog een inhaalslag te maken als het gaat om zaken als empowerment, het versterken van de positie van vrouwen en meisjes, emancipatie of bijvoorbeeld het opzetten van een eigen bedrijf. Niet alleen in ontwikkelingslanden maar ook in eigen land. Daarom in dit artikel uitgebreide informatie over een aantal interessante fondsen die zich richten op het financieel ondersteunen van projecten voor vrouwen en meisjes.

Fonds voor vrouwen

Dit fonds richt zich op het financieel ondersteunen van projecten gericht op de economische zelfstandigheid van vrouwen en meisjes, nu en in de toekomst. door ongelijkheid te signaleren en op te heffen. 

Het fonds is hierbij vooral geïnteresseerd initiatieven die nieuwe werkgelegenheidskansen bieden.

Er wordt geen steun verstrekt aan natuurlijke personen (bijvoorbeeld geen studiebeurzen), ook niet indien dit door tussenkomst van rechtspersonen gebeurt.

Je kunt de subsidie het hele jaar door online aanvragen.

Fonds voor individuele of groepen vrouwen tegen geweld

Vrouwen zijn onevenredig slachtoffer van geweld. Niet vreemd dat er een fonds is dat er een fonds is dat zich richt op het financieel ondersteunen van projecten van vrouwen tegen anti-militarisme, wapenhandel, kernwapens en wapensystemen en acties ter ondersteuning van ontwapeningsbeleid en aanverwante initiatieven.

Het subsidiebedrag per aanvraag is beperkt, ca. GBP 750, maar dat maakt het fonds niet minder sympathiek.

Aanvragen is vanuit de hele wereld mogelijk door jonge vrouwen en lesbiennes, zowel in groepsverband als individueel.

De subsidie kan worden aangevraagd via een aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier kan vervolgens binnen de aanvraagperiode per mail naar het fonds verzonden worden.

Fonds gericht op o.a. het versterken van de positie van meisjes

Het fonds richt zich op algemeen nut beogende instellingen, zowel in Nederland als in het buitenland, waaronder ontwikkelingslanden.

Hierbij richt het fonds zich met name op projecten die zich richten op het versterken van de positie van meisjes en vrouwen.

Per jaar verstrekt het fonds ca. € 202.000 subsidie.

Voordat je een definitieve aanvraag kunt doen moet je eerst een "Quick scan" uitvoeren op de website van het verstrekkende fonds. Na het voltooien van deze "Quick scan" ontvang e de uitslag hiervan per mail, samen met evt. verdere instructies.

Financiering van door vrouwen opgerichte ondernemingen

Opvallend fonds omdat het een positieve bijdrage levert aan het verminderen van ongelijkheid, ook wel gendered innovation genoemd.

Het fonds is gericht op de opkomst van door vrouwen opgerichte ondernemingen en verstrekt risicokapitaal en groeikapitaal voor ambitieuze bedrijven met minstens één vrouwelijke oprichter/ondernemer.

Een investering van het fonds gaat verder dan het verstrekken van geld. Zo wil het fonds actief bijdragen aan de kennis van de markt, netwerk, zakelijke track record, ondernemerschap en kennis van investeringen. Dit betekent dat het fonds actief betrokken blijft na het verstrekken van financiering.

Een mogelijke investering van het fonds doorloopt zes stappen, waarbij de eerste stap bestaan uit een intakegesprek.

Fonds gericht op het realiseren van een betere positie van jongeren, vrouwen en kinderen

Dit fonds richt zich op het financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. 

Hierbij richt het fonds zich vooral op organisaties die zich richten op het verbeteren van de positie van kinderen, jongeren en vrouwen.

Per jaar is er ca. € 28.000 subsidie beschikbaar.

De subsidie bedraagt tussen de € 750 en € 13.875 er aanvraag.

Je kunt de subsidie schriftelijk of per e-mail aanvragen.

Fonds voor vrouwvriendelijke initiatieven

Een leuk Nederlands fonds gericht op het financieel ondersteunen van vrouwvriendelijke initiatieven.

Fonds gericht op het ondersteunen van projecten met vrouw en kind als middelpunt

Interessant Nederlands fonds gericht op het financieel ondersteunen van projecten met vrouw en kind als middelpunt. Dat kan overigens overal in de wereld zijn en binnen elk probleemgebied. 

Belangrijk is dat het project gaat om vrouwen en kinderen die echt hulp nodig hebben.

Het fonds stelt niet alleen financiële middelen ter beschikking maar wil ook graag meedenken bij de uitvoering van het project.

Leuk is dat het fonds een voorkeur heeft voor originele projecten, welke op spitsvondige en innovatieve wijze hun doel bereiken. 

Je kunt deze subsidie het hele jaar door per e-mail aanvragen.

Fonds gericht op het opzetten van een eigen bedrijf door vrouwen

Een interessant fonds dat zich richt op het financieel ondersteunen van het opzetten van bedrijven door vrouwen en het stimuleren van het ontstaan van een vrouwengeldcircuit.

Dat doet het fonds door kredieten te verstrekken aan vrouwen en het ontstaan van een vrouwengeldcircuit te stimuleren.

Je kunt de subsidie het hele jaar door schriftelijk aanvragen.

Fonds gericht op emancipatie en empowerment van meisjes en vrouwen

Een fonds op naam van een groter fonds, gericht op het ondersteunen van initiatieven die de emancipatie en empowerment van meisjes en vrouwen in het Koninkrijk der Nederlanden bevorderen.

Fonds gericht op economische zelfstandigheid van vrouwen door het volgen van een opleiding 

En als laatste, maar niet als minste, een studiebeurs voor vrouwen die ouder dan 30 jaar zijn en een officiële opleiding willen volgen die na afronding uitzicht biedt op economische zelfstandigheid. 

Interessant aan dit fonds is dat vele opleidingen op verschillende niveaus (mbo, hbo, universitair) en in diverse richtingen in aanmerking komen voor ondersteuning.

Voorbeelden van ondersteunde opleidingen zijn bijvoorbeeld geneeskunde, rechten, pabo, verpleegkunde, en ook technische opleidingen.

Belangrijke voorwaarde is wel dat je een door het Rijk erkende opleiding volgt, waarbij wel diverse niveaus en richtingen mogelijk zijn.

Per definitie maatschappelijk

Het is goed om je te realiseren dat projecten gericht op onderwerpen als vrouwen, geweld, emancipatie en economische zelfstandigheid per definitie maatschappelijk gericht zijn. 

Je kunt bij het zoeken van subsidies en fondsen voor dergelijke projecten het eigenlijk veel breder trekken, en je ook oriënteren op de maatschappelijke subsidies en fondsen.
Naast bovenstaande fondsen willen we je het advies geven dus ook met name goed naar de maatschappelijke subsidies en fondsen te kijken.

Alle subsidies en fondsen voor vrouwen op een rijtje

Eigenlijk willen we dus dat je het breder trekt, en je dus eerst oriënteert op de maatschappelijke subsidies en fondsen.
Wil je toch direct door naar subsidies en fondsen voor projecten gericht op vrouwen dan kun je hieronder een overzicht vinden.

Let op
Wanneer je je alleen richt op de subsidies en fondsen die zich specifiek richten op vrouwen mis je relevante subsidiemogelijkheden. Er zijn namelijk voldoende verstrekkers die zich meer algemeen richten op het algemeen nut en maatschappelijk gerichte projecten. Probeer bij het zoeken van subsidies en fondsen dus altijd dit in je achterhoofd te houden.

Gerelateerde fondsen en subsidies