Subsidie voor volksgezondheid, ontwikkelingswerk of maatschappelijk werk

Fondsen
Subsidie voor organisaties met een algemeen nut beogende instelling die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid, het ontwikkelingswerk of het maatschappelijk werk, zowel in Nederland als in het buitenland. Hierbij richt het verstrekkende fonds zich met name op projecten die de positie van meisjes en vrouwen versterken. Het afgelopen jaar is er ca. 145.000 aan subsidie verstrekt.

Toepassing

Financiële ondersteuning voor algemeen nut beogende instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid, het ontwikkelingswerk of het maatschappelijk werk, zowel in Nederland als in het buitenland, waaronder ontwikkelingslanden.

Het verstrekkende fonds richt zich hierbij met name op projecten die zich richten op het versterken van de positie van meisjes en vrouwen.

Voorbeelden gehonoreerde projecten

 • Boren waterputten in Zimbabwe
  Water halen is zoals in de meeste landen in Afrika een vrouwenzaak. Om water te putten moeten vrouwen soms grote afstanden afleggen. Er is daarom subsidie verstrekt voor een organisatie die naar water boort op het platteland in Zimbabwe. Dat scheelt uren lopen. Uren die meisjes niet in onderwijs kunnen steken, en uren die vrouwen niet in het zelf verbouwen van groenten kunnen steken.
   
 • Maïsboerinnen in Malawi
  Het verstrekkende fonds heeft subsidie verstrekt aan een organisatie die samen met landbouwdeskundigen duizenden boeren in Malawi een training heeft gegeven in een innovatieve, biologische manier van maïs verbouwen. Bij deze manier wordt dauw gebruikt voor bevochtiging in plaats van regenwater. Verder wordt er gewerkt met lokaal geproduceerde compost en mest. Zo ontstaat voor het eerst voedselzekerheid voor het eigen levensonderhoud en voor verkoop op de plaatselijke markt.
  En niet onbelangrijk: 80 procent van de duizenden boeren zijn vrouwen.
   
 • Zelfredzaamheid van kwetsbare jonge vrouwen in Congo
  Het oosten van Congo wordt al ruim 20 jaar geteisterd door oorlogen. Het verstrekkende fonds heeft subsidie verstrekt een een christelijke hulporganisatie die jonge vrouwen helpt die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld en verkrachting, en die zijn verstoten uit hun lokale gemeenschap. Lokale medewerkers van de organisatie die subsidie heeft ontvangen bieden psychosociale hulp, onderwijs en spaarkredieten. Dit met als doel dat de vrouwen zelfredzaam kunnen leven, hun eigenwaarde weer terugkrijgen en daarmee toekomstperspectief hebben voor hunzelf en hun kinderen.

Doelgroep

Organisaties met een ANBI status, wanneer het een aanvraag betreft van een Nederlandse instelling.

Werkgebied

Nederland en buitenland, waaronder ontwikkelingslanden.

Voorwaarden

 • De aanvragende organisatie is ANBI erkend
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De aanvragende organisatie beschikt over een actueel beleidsplan, een begroting voor het huidige jaar en een jaarrekening van het afgelopen jaar
 • Het project heeft op lange termijn een positief effect op de omgeving
 • De inhoud van het gehele project (wat wordt wanneer gedaan en welk doel moet wanneer worden bereikt) is – naast de andere informatie die nodig is voor een aanvraag – samengevat op één A4-tje
 • Indiening voortgangsrapportages

Subsidie

Het afgelopen jaar is er ca. 145.000 aan subsidie verstrekt.

Aanvragen

Voordat je een definitieve aanvraag kunt doen moet je eerst een "Quick scan" uitvoeren op de website van het verstrekkende fonds (zie link).