Privaat fonds richt zich dit jaar volledig op ondersteuning van getroffenen én bestrijding van COVID-19 pandemie

Relatief veel goedlopende bedrijven richten op een gegeven moment een foundation op, meestal gericht op het financieel ondersteunen van mensen in nood. Onderscheidend aan dit particuliere fonds is vooral dat het heeft aangegeven dit jaar alleen maar projecten te gaan ondersteunen die gericht zijn op de getroffenen door COVID-10 pandemie, of de gevolgen hiervan bestrijden. Hierbij kan het gaan om hulpgoederen en donaties aan ziekenhuizen, maar ook om bijvoorbeeld hulp aan organisaties en individuen die getroffen zijn door het virus. Hierbij kun je o.a. denken aan kinderen die de middelen voor thuisonderwijs ontberen, of initiatieven die de economie helpen te herstellen. De ondersteuning is overigens niet beperkt tot Nederland. Ook Roemenië, Singapore, Hong Kong, het Verenigd Koninkrijk en zelfs de Amerikaanse staat New York vallen onder het werkgebed van dit particuliere fonds.

Subsidie voor organisaties en individuen die getroffen zijn, dan wel die de gevolgen bestrijden van, de COVID-19 pandemie

Het verstrekkende fonds richt zich in 2020 specifiek op het bieden van hulp aan organisaties en individuen die getroffen zijn, dan wel die de gevolgen bestrijden van, de COVID-19 pandemie.

Hierbij richt het fonds zich o.a. op:

 • Het toekennen van hulp ter bestrijding van de gevolgen van het virus
 • Je kunt hierbij o.a. denken aan hulpgoederen/donaties aan instellingen zoals het Rode Kruis, hulpgoederen/donaties aan ziekenhuizen, en/of ondersteuning van verplegend personeel
 • Het verlenen van hulp aan organisaties/individuen die getroffen zijn door het virus
 • Hierbij kun je o.a. denken aan kinderen die de middelen voor thuisonderwijs ontberen, of initiatieven die de economie helpen te herstellen
 • Het uitreiken van een prijs aan een organisatie of vrijwilliger die zich haar ziens bovenmatig heeft ingespannen voor de doelstelling van 2020

Werkgebied

De initiator van dit particuliere fonds is een zeer succesvol beursgenoteerd en internationaal bedrijf, actief in de financiële sector.

Het fonds zal zich in 2020 in principe richten op hulp in de landen waar de initiatiefnemer van het fonds vestigingen heeft:

 • Nederland
 • Roemenië
 • Singapore
 • Hong Kon
 • Verenigd Koninkrijk
 • Amerikaanse staat New York

Overigens kan het bestuur van het fonds, met inachtneming van het statutaire doel van het fonds, ten alle tijden besluiten een ander werkgebied aan te wijzen.

Aanvragen

Meer informatie of een subsidieaanvraag aanmaken.

Andere subsidies en fondsen gericht op Covid-19 / Corona

Natuurlijk zijn er subsidies en fondsen die zich richten op het bieden van hulp aan organisaties en individuen die getroffen zijn, dan wel die de gevolgen bestrijden van, de COVID-19 pandemie.
Onderstaand een lijstje.

 • Subsidie zorgaanbieders om via extra banen continuïteit van zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te waarborgen

  Subsidie voor zorgaanbieders voor het creëeren van extra (corona)banen om de continuïteit van zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te kunnen waarborgen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30...

 • Subsidie voor maatschappelijke, culturele- of sportinitiatieven

  Subsidie voor voor initiatieven die betrekking hebben op de gevolgen van coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven gericht op het...

 • Subsidie voor stichtingen en verenigingen in verband met kosten corona

  Subsidie voor culturele stichtingen en verenigingen in de provincie Overijssel die worden geconfronteerd met coronakosten kunnen maximaal € 2.500 subsidie aanvragen voor investeringskosten als...

 • Subsidie voor lokale media

  Subsidie om het bestaande aanbod van lokale media dat dreigt te verdwijnen als gevolg van de coronacrisis in stand te houden en om de lokale nieuwsvoorziening te versterken of aan te vullen door...

 • Subsidie voor concertzalen of poppodia

  Subsidie voor concertzalen en poppodium voor het aanpassen van de concertzaal of het poppodium aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan de concertzaal of poppodium te...

 • Toon meer resultaten