Bestsellerauteur stelt internationaal subsidie beschikbaar voor liefdadigheidsinstellingen

Een van 's-werelds meest succesvolle bestsellerauteurs stelt op internationale schaal subsidie beschikbaar voor het verlichten van sociale achterstand en het helpen van kwetsbare groepen die in het bijzonder zijn getroffen door de Covid-19-pandemie. Deze subsidie kan op internationaal niveau worden aangevraagd, ook vanuit jouw land, op voorwaarde dat je kunt aantonen dat je organisatie of project zich met name richt op het verlichten van sociale achterstand en het helpen van kwetsbare groepen die in het bijzonder door de Covid-19-pandemie zijn getroffen.

Rechten: perskit, Afbeelding: initiatiefnemer fonds

Kwetsbare groepen en sociale achterstand 

Eén van 's-werelds meest succesvolle auteurs verstrekt via haar subsidieverlenende trust op internationale schaal tot 31 juli a.s. subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op het verlichten van sociale achterstand en kwetsbare groepen die in het bijzonder zijn getroffen door de Covid-19-pandemie.

Belangrijk hierbij is dat je als aanvragende organisatie specifiek moet helpen bij het verlichten van de sociale achterstand en kwetsbare groepen die in het bijzonder zijn getroffen door de Covid-19-pandemie.

Het project waarvoor je subsidie gaat aanvragen moet dan ook specifiek betrekking hebben op de Covid-19 pandemie.

Niet commerciële rechtspersoon

Wanneer je deze subsidie wilt aanvragen moet je dit doen als niet commerciële rechtspersoon. Dit kan een geregistreerde liefdadigheidsinstelling zijn, een maatschappelijke organisatie of een bedrijf met een sociale doelstelling (sociale onderneming).

Aanvragen vanuit de hele wereld

Bijzonder is dat je deze subsidie vanuit de hele wereld kunt aanvragen, op voorwaarde dat je als aanvrager kunt aantonen dat je je sterk concentreert op het verlichten van sociale achterstand en het helpen van kwetsbare groepen die in het bijzonder door de Covid-19-pandemie zijn getroffen.

Waaraan moet je aanvraag voldoen

We hebben de belangrijkste voorwaarden waaraan je subsidieaanvraag moet voldoen voor je op een rijtje gezet.

  • Je bent als aanvrager een geregistreerde liefdadigheidsinstelling, non-profit instelling, een maatschappelijke organisatie of bijvoorbeeld een sociale onderneming
  • Het project waarvoor je subsidie wilt aanvragen moet specifiek betrekking hebben op de Covid-19-pandemie
  • Het project moet specifiek helpen bij het verlichten van sociale achterstand en kwetsbare groepen die in het bijzonder zijn getroffen door de Covid-19-pandemie
  • De aan te vragen subsidie voor de project-, bedrijfs- of kernkosten moet mede betrekking hebben op de aankoop van medische apparatuur of persoonlijke beschermingsmiddelen in verband met de Covid-19-pandemie

Subsidie

Voor andere programma's van deze verstrekker geldt over het algemeen een subsidie van £15.000 of minder per jaar per aanvraag.

Voor deze subsidie geldt dit niet, en heeft het fonds laten weten dat de subsidiebedragen naar goeddunken van het bestuur zullen worden toegekend.

Aanvragen

Je kunt tot eind juli a.s. de subsidie hier online aanvragen.