Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Het thema van De Gouden Piramide 2003 is het microniveau: de architectuur van een gebouw (inclusief hergebruik en restauratie), inrichtingsontwerpen en kleinere civieltechnisch ontwerpen.

Voorwaarden

Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen die een project heeft gerealiseerd in de periode 2000-2002. Deelname staat open voor gemeenten, particulieren, bedrijven, instellingen, professionele opdrachtgevers, enzovoort. Alleen opdrachtgevers die werkzaam zijn bij het Rijk zijn van deelname uitgesloten.

Inschrijven als kandidaat

Opdrachtgevers kunnen zich direct inschrijven als kandidaat voor De Gouden Piramide 2003. Het is ook mogelijk een goede opdrachtgever voor te dragen. De inschrijftermijn voor eindigt op 16 mei 2003.

De genomineerden worden in juni 2003 bekendgemaakt. In een serie tv-documentaires voor de AVRO zal aandacht worden besteed aan de genomineerde opdrachtgevers en hun werk. In november wordt de winnaar aangewezen.

Gouden Piramide

De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, VenW en OCenW. (07/05/2003).