Ruim 1 miljard beschikbaar voor bewonersinitiatieven en projecten gericht op leefbaarheid, economie en energie

Via een ambitieus nieuw programma is er maar liefst 1,1 miljoen euro beschikbaar voor bewonersinitiatieven en lokale en thematische projecten gericht op leefbaarheid, economie en energie in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen. Verder zal vanuit het programma 40 miljoen worden bijgedragen aan het zorgprogramma, welke gericht is op een toekomstbestendig plan voor de intramurale ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Toekomstige budget

Het startkapitaal is 1,15 miljard euro. Jaarlijks is er een evaluatie en kijken de gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie samen met het Rijk wat er nog meer moet gebeuren. Het budget is bestemd voor het toekomstperspectief van Groningen en niet voor de versterking en de afhandeling van schade.

Een deel van het geld wordt verdeeld over lokalen projecten (via gemeenten). Gemeenten krijgen daarbij een trekkingsrecht voor een deel van het bedrag. Daarnaast wordt een deel besteed aan thematische (bovenlokale) programma’s. Er wordt ook geld besteed aan uitdagingen die voortkomen uit het toekomstbeeld 2040. Uiteraard is ook geld nodig voor de proceskosten (programmabureau e.d.).

Ook subsidie mogelijk voor lokale initiatieven

Bewonersinitiatieven, lokale en thematische projecten gericht op leefbaarheid, economie en energie. Er wordt ook gewerkt aan het opnieuw openstellen van het een loket gericht op de leefbaarheid in Groninger dorpen. Via dit loket kunnen inwoners ondersteuning krijgen bij eigen initiatieven. Het loket gaat nog dit jaar open en zal ook ondersteuning bieden aan lokale initiatieven op het gebied van energie en grotere bewonersinitiatieven. De lokale projecten lopen via de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied.

Thematische projecten

De provincie neemt het voortouw bij het uitwerken van de thematische projecten, die vallen onder de volgende vier categorieën:

  1. Innovatie en investeringen
  2. Vergroening, verduurzaming en industrie
  3. Natuur, landbouw en klimaatbestendigheid
  4. Arbeidsmarkt en opleidingen

Zorgprogramma

Verder is het opvallend dat vanuit het programma er ook 40 miljoen zal worden bijgedragen aan het zorgprogramma, welke gericht is op een toekomstbestendig plan voor de intramurale ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie

Ga naar de verstrekker.