Te gek! Prijs van 20.000 euro voor oplossingen maatschappelijke problemen

Stel je eens voor ... je bedrijf laten groeien, terwijl je ook bijdraagt ​​aan een sociaal probleem en de wereld een betere plek maakt! Deze interessante prijs van 20.000 euro staat open voor innovatieve oplossingen echt een verschil maken en bijdragen aan een betere wereld en vernieuwend zijn op maatschappelijk, economisch, technisch en/of ecologisch gebied. Je kunt je online aanmelden.

De prijs is interessant voor onderstaande activiteiten

Innovaties voor duurzame landbouw en voedselvoorziening 

 • Verbetering van voedselproductie door gebruik te maken van nieuwe technologieën de groeiende wereldbevolking van voldoende, veilige en voedzame voeding te voorzien 
 • Minder belasting van het milieu en de omgeving te realiseren 
 • Transparantere ketens en duurzaam efficiënt ketenbeheer na te streven

Innovaties voor een duurzame economie

 • Kringlopen van grondstoffen of nutriënten te sluiten 
 • Uitstoot van broeikasgassen te verlagen  
 • Energie- en grondstofverbruik te verminderen of verduurzamen 
 • Vernieuwende initiatieven om samen innovatieve ketens te vormen 

Innovaties voor vitaliteit, leefbaarheid en goede zorg 

 • Vitaliteit en leefbaarheid bevorderen 
 • Initiatieven stimuleren waarbij mensen samen ondernemen of samenwerken voor een gemeenschappelijk belang 
 • Zuinige en zinnige zorg voor nu en in de toekomst waarborgen

Voorwaarden

Innovatief
Het concept biedt een vernieuwing op maatschappelijk, economisch, technisch en/of ecologisch gebied. Het heeft zich in de markt al -weliswaar kleinschalig- bewezen. De prijs moet daadwerkelijk bijdragen aan de verdere commerciële realisatie van het concept.

Maatschappelijke impact en klantfocus
Het concept levert toegevoegde waarde aan de markt en consument.

 • Biedt de ondernemer een innovatieve oplossing met een positieve maatschappelijke impact en streeft naar sociaal rendement
 • Heeft de ondernemer, samen met zijn team, passie en ambitie voor zowel het maatschappelijke doel als voor het ondernemen
 • Is de ondernemer zich bewust van zijn of haar kwaliteiten en valkuilen en is bereid gecommitteerd te werken aan de groei van de onderneming

Zelfredzaam- en schaalbaarheid
De ondernemingen in de race voor de prijs:

 • Leveren een concept aan dat niet ouder is dan drie jaar en die binnen een reële termijn (3 jaar) economisch realiseerbaar is
 • Bieden voldoende (inter)nationale marktkansen
 • Zijn in staat snel te groeien met beperkt kapitaal
 • Hebben een goed netwerk en mogelijke partnerships om zo zelf hulpbronnen aan te boren (zoals kapitaal, arbeid, kennis) om tot verwezenlijking van de ondernemingsdoelstellingen te komen.

Prijs

 • € 20,000 om de innovatie verder te ontwikkelen
 • Toegang tot het netwerk van de organisator van deze prijs

Aanmelden

Online aanmelden.