Financiële steun voor projecten duurzame samenleving

Kijk, over zulke fondsen kunnen we enthousiast worden! Dit fonds richt zich op het financieel ondersteunen van projecten gericht op een duurzame samenleving. Er is subsidie mogelijk voor voorlichting, zoals films en documentaires rondom de transitie naar een duurzame samenleving. Maar wat pas echt leuk is dat je ook (mede)financiering kunt krijgen voor een "impact first" startups die mogelijke oplossingen voor deze problemen kunnen bieden.

Over het fonds

Het fonds verstrekt financiële ondersteuning voor intelligente idealisten die via voorlichting of impact ondernemerschap impact willen maken op het gebied van een leefbare samenleving en transitie naar een duurzame samenleving, waarin mensen op een regionale en lokale schaal hernieuwbare energie opwekken, biologisch voedsel produceren en toegang hebben tot schoon water.

Er is ondersteuning mogelijk voor projecten gericht op voorlichting over de grote problemen en oplossingen rond deze thema’s.
Organisaties of individuen met plannen voor het maken van films, documentaires, of andere voorlichtingsmiddelen, aansluitend bij de doelstelling van het fonds kunnen aanvragen voor een subsidie indienen.

Ook is er steun mogelijk voor innovatieve ‘impact first’ startende ondernemingen, die oplossingen voor deze problemen bieden.

Voorwaarden

De aanvraag moet betrekking hebben op de terreinen waar het fonds zich op richt, zoals het verduurzamen van de samenleving of het veerkrachtiger maken van buurten, regio’s of landen door een duurzame voorziening van energie, voedsel of water.

Meer informatie

Ga naar het fonds.