Ruime mogelijkheden voor subsidieaanvragen verbonden aan de Flevolandse polders

Kijk, dat zien we graag. Subsidies met een brede toepassingsmogelijkheid! In dit geval kun je helemaal los gaan op het indienen van een subsidieaanvraag voor een project die een verbinding heeft met de Flevolandse polders. Het kan hierbij om een een cultuurhistorisch project gaan, een recreatief project of een landschapsproject. Ook een kunstproject met een relatie met de Flevolandse polder en water behoort tot de mogelijkheden. En: de subsidie bedraagt 50% van de projectkosten.

Subsidie voor projecten die op een of andere manier verbonden zijn aan de geschiedenis van de Flevolandse polders

Via dit fonds kun je subsidie aanvragen voor projecten die een relatie hebben met de Flevolandse polder en de watergangen daar, het beleven van water mogelijk maken en meer gebruik maken van de mogelijkheden die onze dijken en watergangen ons bieden. 

Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het meebetalen aan een in-/uittreedplaats voor kano's, aan wandelroutes, bankjes, kunst of aan cultuurhistorische projecten.

Zolang het maar gaat om projecten die op een of andere manier verbonden zijn aan het waterschap of de geschiedenis van de Flevolandse polders.

Substantiële subsidie

Het kan gaan om een substantiële subsidie, je aanvraag moet in ieder geval minimaal € 1.000m- bedragen.
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.

Werkgebied

Gezien de titel van het artikel heb je het vast al geraden, maar je project moet in Flevoland plaatsvinden.
Overigens hoef je als aanvrager natuurlijk niet in Flevoland gevestigd te zijn, zolang het project maar in Flevoland zal plaatsvinden.

Voorwaarden

We zullen je niet overladen met alle voorwaarden, maar hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

  • Het initiatief betreft medegebruik binnen de thema’s recreatie, cultuurhistorie en landschap
  • Bij recreatie betreft het initiatief een fysieke ontwikkeling en vindt het initiatief niet plaats op het watersysteem binnen de bebouwde kom
  • Bij cultuurhistorie staat het cultuurhistorische object/element waarop het initiatief betrekking heeft op de inventarisatielijst van de subsidieverstrekker
  • Het initiatief betreft een nieuw ontwikkeling en geen regulier beheer en onderhoud
  • Als aanvrager draag je naar evenredigheid bij, of lever je een redelijke inspanning in geld en of tijd (participatie), met een goede onderbouwing kan van dit criteria worden afgeweken
  • Na realisatie is het beheer en onderhoud voor de initiatiefnemer

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker.