Subsidie voor verbetering waterkwaliteit

Tot 5 juli kun je subsidie aanvragen voor projecten die tot doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren.  Voorbeelden van projecten waarvoor je subsidie kan aanvragen zijn de aanleg en inrichting van natuurvriendelijke oevers, het herstellen van migratiemogelijkheden voor dieren en het scheppen van ruimte voor waterberging. In totaal is er € 5.948.000,- subsidie beschikbaar.

Over de subsidie

Van 29 mei 2017 tot en met 5 juli 2017 kunnen onder anderen landbouwers, grondeigenaren en natuur- en landschapsorganisaties in de provincie Zuid-Holland subsidie aanvragen voor projecten die tot doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren.

Voorbeelden van investeringen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn de aanleg en inrichting van natuurvriendelijke oevers, het herstellen van migratiemogelijkheden voor dieren, het scheppen van ruimte voor waterberging en het aanleggen van natuurlijke filters (helofytenfilters).

Werkgebied

De subsidie heeft alleen betrekking op Zuid-Holland.

Europese programma voor plattelandsontwikkeling in de periode 2014-2020

Deze subsidie maakt deel uit van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling in de periode 2014-2020: POP3. Doel van dit programma is het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland.

Meer informatie

Ga naar de subsidie