Ruimere financiering ondernemers voor opvangen gevolgen coronavirus

Ondenemers die economische getroffen worden door het coronavirus kunnen vanaf vandaag gebruik maken van een verruimde mogelijkheid om een overbruggingskrediet of verhoging van het rekening-courantkrediet aan te vragen. Deze verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.

Over de verruimde financieringsmogelijkeden vanwege het coronavirus

De overheid staat via een verruimde regeling borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. 
De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. 

Het krediet bedraagt via deze verruimde regeling 75% van het krediet dat de financier, veelal een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.
Verreweg de meeste mkb'ers kunnen hierdoor er gebruik van maken, waaronder ook ondernemers met vrije beroepen.

Wanneer kom je niet in aanmerking

In onderstaande gevallen kom je niet in aanmerking voor deze regeling:

  • Je bent actief in de publiekverzekerde zorg
  • Het een onderneming betreft waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50% is verkregen uit de beoefening van:
    • Land- en tuinbouw
    • Vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer
    • Bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer andere ondernemingen
    • Verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed.

Financiering

Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met dit krediet.
Verder is het maximum van het krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing.

Meer informatie of aanvragen