Internationaal ondernemen en ontwikkelingswerk

Samen bouwen aan een betere wereld met financiële steun voor impactvolle projecten

Impactvolle projecten

Droom je ervan om een verschil te maken in de wereld en gelijkheid op het gebied van rijkdom en onderwijs te bevorderen? Heb je een innovatief projectidee dat de kloof tussen kansarmen en bevoorrechten kan overbruggen? Dan kun je nu subsidie aanvragen bij een internationaal georiënteerd fonds. In dit artikel laten we je kennismaken met dit fonds, de projecten die ze ondersteunen en hoe je subsidie kunt aanvragen om jouw impactvolle ideeën werkelijkheid te laten worden. Daarnaast geven we je een aantal nuttige tips om je subsidieaanvraag net nog even iets beter te maken.

Wie kan er subsidie aanvragen

Het fonds richt zich op organisaties die projecten uitvoeren gericht op het verminderen van ongelijkheden in rijkdom, onderwijs en kansen. Ze ondersteunen partners die impactvol, goed georganiseerd en toekomstgericht zijn en een solide staat van dienst hebben op hun gebied.

Voor welke projecten kun je subsidie aanvragen

Je kunt subsidie aanvragen voor projecten die passen binnen hun twee kerngebieden: ongelijkheid in rijkdom en ongelijkheid in onderwijs.

Het fonds is op zoek naar projecten die verder gaan dan alleen armoedebestrijding en die duurzame innovatie en samenwerking bevorderen tussen kansarmen en bevoorrechten.

Wanneer kun je subsidie aanvragen

Je kunt het hele jaar door subsidie aanvragen. Let wel op de deadline voor het indienen van aanvragen d.d. 30 juni 2023. Aanvragen worden beoordeeld tijdens de bestuursvergaderingen van de stichting. 

Hoe draagt dit fonds bij aan een betere wereld

Het fonds gelooft in het creëren van een toekomst waarin kansarmen en bevoorrechten samenwerken om kansen te creëren en te delen in een rechtvaardigere wereld.

Ze zetten zich in voor het verminderen van ongelijkheden en het bevorderen van dialoog en samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen. Door projecten te ondersteunen die gericht zijn op het aanpakken van ongelijkheden, draagt het fonds bij aan een meer inclusieve en gelijkwaardige samenleving.

Inspirerende voorbeelden van projecten

Laten we twee voorbeelden geven van het soort projecten dat in aanmerking zou kunnen komen voor subsidie.

Je zou bijvoorbeeld subsidie kunnen aanvragen voor een project voor dat kansarme jongeren koppelt aan succesvolle professionals om vaardigheden en kennis uit te wisselen.

Een andere project waarvoor je subsidie zou kunnen aanvragen is een initiatief dat financiële educatie biedt aan achtergestelde gemeenschappen om hen te helpen welvaart op te bouwen. 

Nuttige tips voor het aanvragen

Bestudeer de criteria zorgvuldig
Zorg ervoor dat je project aansluit bij de kerngebieden van de verstrekker. Bestudeer de voorwaarden en restricties om ervoor te zorgen dat je project in aanmerking komt voor financiële steun.

Maak een gedegen implementatieplan
De stichting zoekt projecten met een realistisch en uitvoerbaar plan. Zorg ervoor dat je een duidelijk stappenplan en tijdschema opstelt, waarin de doelen, activiteiten en beoogde resultaten van het project worden beschreven.

Stel een realistisch budget op
Presenteer een gedetailleerd en onderbouwd budget dat laat zien hoe de gevraagde fondsen zullen worden besteed. Houd er rekening mee dat het fonds niet meer dan 50% van het totale organisatiebudget dekt, dus zorg voor cofinanciering.

Toon de impact en duurzaamheid van het project
Laat zien hoe jouw project op de lange termijn een blijvende impact zal hebben en hoe het bijdraagt aan duurzame veranderingen in de doelgroep en de gemeenschap.

Betrek stakeholders en andere organisaties
De stichting waardeert samenwerking en het betrekken van meerdere partijen bij het project. Probeer samen te werken met andere organisaties, lokale overheden of bedrijven om het bereik en de impact van je project te vergroten.

Wees duidelijk en beknopt
Zorg ervoor dat je aanvraag helder en overzichtelijk is. Geef een duidelijke uitleg van je projectidee, de doelgroep, de activiteiten en de beoogde resultaten.

Houd rekening met de deadlines
Let op de deadline voor het indienen van aanvragen d.d. 30 juni 2023 en zorg ervoor dat je aanvraag op tijd wordt ingediend.

Volg de aanvraagprocedure
Gebruik het aanvraagformulier dat beschikbaar en zorg ervoor dat je alle vereiste documenten bijvoegt.

Wees geduldig en volhardend
Houd er rekening mee dat het beoordelingsproces enige tijd in beslag kan nemen. Wees geduldig en bereid om aanvullende informatie te verstrekken indien nodig. Mocht je aanvraag niet succesvol zijn, geef dan niet op en probeer het opnieuw in een volgende aanvraagperiode.

Onderhoud contact met het fonds
Bouw een relatie op met de verstrekker door regelmatig updates te geven over de voortgang van je project en successen en uitdagingen te delen. Dit kan helpen bij toekomstige aanvragen en samenwerkingsmogelijkheden.

Aanvragen subsidie

Meer informatie of deze subsidie aanvragen

Bestuursvergadering en deadline
Voor 2023 is een bestuursvergaderingen gepland op 25 september. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 30 juni 2023. 

Let op
Om jezelf de beste kans op succes te geven, is het verstandig om niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van je aanvraag. Zoals ze zeggen, wie het eerst komt, het eerst maalt, dus haast je en dien je aanvraag op tijd in!