Sneller subsidie aanvragen voor culturele projecten zoals festivals, concerten en exposities

De coronacrisis heeft een grote impact op de samenleving. Ook in de cultuursector is dit goed voelbaar. Festivals, concerten en exposities zijn afgelast, inkomsten zijn fors teruggelopen en nieuwe projecten zijn beperkt mogelijk. Sinds vandaag is er een nieuwe regionale subsidie beschikbaar om tijdens deze crisis kleinschalige culturele projecten te stimuleren. De subsidieverstrekker richt zich hierbij op specifieke groepen zoals gezelschappen, kunstenaars, amateurkunst en professionele kunst.

Professionele kunst, amateurkunst en community art

Je kunt deze nieuwe subsidie aanvragen via een zogenaamd "snelloket", waarbij naar verwachting een snellere aanvraagproceduren van toepassing zal zijn. 

De subsidie is van toepassing voor nieuwe projecten op het gebied van professionele kunst en amateurkunst met inbegrip van community art, die een direct gevolg zijn van of reageren op de ‘coronacrisis’. Hetzij inhoudelijk hetzij door de wijze van presenteren.

Onder community art verstaat de subsidieverstrekker in dit geval trouwens kunstvormen waarbij één of meer professionals in de kunsten samenwerken met burgers om een kunstwerk tot stand te brengen rondom een sociaal en/of maatschappelijk vraagstuk.

Binnen- en buitenschoolse cultuureducatie en doelbewust leren door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte (les)instructie, zowel binnen- als buitenschools, vallen overigens buiten het bereik van deze nieuwe subsidie.

Artistiek inhoudelijk belang, uitvoerbaarheid en publiekbereik

Het is belangrijk dat je niet start met je project voordat de subsidie is aangevraagd. Daarnaast is het verstandig om op onderstaande punten te letten.

Artistiek-inhoudelijk belang
De inhoud en uitvoering van je project spreekt het beoogde publiek of de beoogde deelnemers voldoende aan en heeft een duidelijke relatie met de coronatijd.

Uitvoerbaarheid
Je project is financieel en praktisch uitvoerbaar gelet op de coronabeperkingen en de in acht te nemen RIVM-richtlijnen.

Publieksbereik
Door de manier van presenteren en onder de aandacht brengen wordt het publiek bereikt, of betrokken, en gaat er van het werk een verbindende kracht uit voor kunstenaars en publiek.

Kleinschalig en regionaal

Deze versnelde aanvraagprocedure voor culturele projectsubsidies tijdens de coronacrisis is bestemd voor kleinschalige regionale projecten, tot maximaal € 2.500 per aanvraag. 

Tip voor grotere culturele projecten
Ben je op zoek naar subsidie voor grotere culturele projecten? Kijk dan eens naar de andere subsidies en fondsen voor kunst en cultuur, onderaan dit artikel.

Aanvragen

Meer informatie of een subsidieaanvraag voorbereiden.

Meesturen

 • Projectplan
 • Sluitende begroting
 • Uittreksel KvK (wanneer je als aanvrager een rechtspersoon bent, zoals een stichting of vereniging)
 • Document waaruit blijkt waar je gevestigd bent (wanneer je als aanvrager een natuurlijk persoon bent)

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Subsidie voor buitenlandse activiteiten voor Nederlandse ontwerpers, architecten en makers

  Nederlandse ontwerpers, architecten en makers kunnen subsidie aanvragen voor een buitenlandse activiteit die bijdraagt aan het versterken van hun internationale praktijk, ervaring en uitwisseling. De...
 • Subsidie voor jonge journalisten die grensverleggende reportages willen maken

  Financiële ondersteuning voor professionele journalisten jonger dan 35 jaar, die buitenlandreportages willen maken en te weinig middelen hebben kunnen vergaren. Je kunt maximaal € 4.000 aanvragen voor...
 • Subsidie voor internationale presentaties van Nederlandse creatievelingen

  Deze subsidieregeling is bedoeld voor professionele Nederlandse ontwerpers, architecten, makers, ontwerpbureaus en internationale presentatie-instellingen die hun werk in het buitenland willen...
 • Subsidie om grip te krijgen op tegenstellingen tussen groepen mensen

  Met de subsidieregeling kunnen zowel kleine pioniersprojecten (tot €10.000) als grotere projecten (tot maximaal €75.000) subsidie aanvragen voor tools of bewustwordings-/educatieprojecten die inzicht...
 • Subsidie voor architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op de opleiding en vorming van jonge mensen in de architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte (waaronder ook ziekenhuizen, ontmoetingscentra...
 • Toon meer resultaten