Spoed: tot 25 maart subsidie voor bevorderen en aanmoedigen van de keuze voor een wetenschappelijke opleiding/studie bij de jeugd

Een spoedje, maar tot 25 maart kun je tot 7.500 euro subsidie aanvragen voor projecten gericht op het bevorderen en aanmoedigen van de keuze voor een wetenschappelijke opleiding/studie bij de jeugd. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor de promotie van wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk en technologisch ondernemerschap. Je kunt de subsidie online aanvragen. Conferenties komen ook in aanmerking op voorwaarde dat ze jongeren samenbrengen voor educatieve doeleinden.

Over de subsidie

Een groot Europees georiënteerd fonds verstrekt subsidie voor elke organisatie die een niet-commercieel project uitvoert dat helpt bij het bevorderen en aanmoedigen van:

 • De keuze voor een wetenschappelijke opleiding/studie bij de jeugd en/of hun ondernemersgeest (op het vlak van onderwijs);
 • De inzet voor en de promotie van wetenschappelijk onderzoek (op het vlak van onderzoek)
 • Wetenschappelijk en technologisch ondernemerschap (op het vlak van ondernemerschap).

Conferenties komen in aanmerking op voorwaarde dat ze jongeren samenbrengen voor educatieve doeleinden.

Hoewel het om een buitenlands, Europees georiënteerd fonds gaat, kun je de aanvraag gewoon in het Nederlands indienen.

Werkgebied

Het gaat om een buitenlands fonds, maar je kunt de aanvraag gewoon in het Nederlands indienen.
Aanvragen zijn mogelijk vanuit heel Europa. 

Projecten buiten Europa zijn in voorkomende gevallen mogelijk maar moeten dan met een Europese vereniging samenwerken of door een Europese vereniging ondersteund worden, of uitgevoerd worden in een land waar de naamgever van het fonds actief is.

Voorwaarden

 • Je aanvraag moet betrekking hebben op bovenstaande oproep en mag niet van commerciële aard zijn
 • Bij de selectie zal fonds aandacht besteden aan de volgende criteria:
  • De mogelijke impact en het vernieuwende karakter van het project
  • Het project moet duidelijk, concreet en realistisch zijn.
   • Het moet mogelijk zijn om het uit te voeren met de opgegeven financiering en timing
   • De korte beschrijving van het initiatief moet duidelijk geformuleerd zijn en de kandidaat moet precies meedelen voor welke uitgaven de steun door het Fonds zal worden aangewend
  • De financiering door het Fonds
   • Mag complementair zijn, maar mag niet in de plaats treden van een overheidsfinanciering
   • Dekt de uitgaven die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het project, niet de sponsoringsuitgaven i.v.m. marketing of reclame

Zie ook de bijlage.

Subsidie

Maximaal 7.500 euro per aanvraag.

Aanvragen

Uiterlijk 25 maart a.s. aanvragen

Meer informatie, of de subsidie nu online aanvragen