Startkapitaal voor innovaties die nog niet rijp zijn voor de markt

Via een nieuw investeringsfonds is er € 22 miljoen beschikbaar gekomen voor disruptieve innovaties in de proof-of-concept fase die nog niet rijp zijn voor de markt. De financiering is bestemd voor academische spin-offs, startups en bestaand MKB met disruptieve innovaties.

Sneller naar de markt

Het investeringsfonds verstrekt, met steun van de Europese Unie, risicokapitaal voor innovaties die nog niet rijp zijn voor de markt. 

Het fonds verstrekt ondernemers het startkapitaal om hun plannen te realiseren en de meest risicovolle fase van concept tot veelbelovend bedrijf te overbruggen.
Het fonds geeft verder ondersteuning bij financiële en strategische vraagstukken en toegang tot een netwerk van investeerders en financiers die kapitaal kunnen verschaffen voor de verdere ontwikkeling van de onderneming.

Doelgroep

Het Investeringsfonds richt zich op academische spin-offs, startups en bestaand MKB met disruptieve innovaties.

Financieringsbedragen

Tot € 300.000,- in drie tranches bij het bereiken van specifieke doelen.

Meer informatie

Ga naar de verstrekker van deze regeling