Subsidie brandstofbesparing en CO2-reductie bij vrachtauto’s

Om brandstofbesparing en CO2-reductie bij vrachtauto’s te stimuleren en de acceptatiegraad daarvan te bevorderen is de subsidie 'Proeftuinen duurzame mobiliteit: truck van de toekomst' opengesteld tot 11 januari 2011.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 500.000,– per project.

Subsidiabele kosten

Onder subsidiabele kosten kunnen, indien voor de toepassing van een project vrachtauto’s met alternatieve brandstoffen het noodzakelijk is dat een vulpunt op het terrein van de aanvrager wordt geplaatst, de extra investeringskosten voor de plaatsing van dat vulpunt, vallen.

Aanvragen subsidie

Een aanvraag moet uiterlijk op dinsdag 11 januari 2011 om 12.00 uur zijn ontvangen

Meer informatie

Proeftuinen duurzame mobiliteit: truck van de toekomst