Subsidie gemeenten voor ondersteuning cultuursector

Gemeenten kunnen vanaf 2 november subsidie aanvragen voor de ondersteuning van vitale culturele instellingen in Zuid-Holland die schade hebben ondervonden als gevolg van de uitbraak van COVID-19 of als gevolg van de maatregelen in het kader van deze uitbraak. De subsidie is afhankelijk van het aantal inwoners van desbetreffende gemeente en bedraagt tussen de 25.000 en 125.000 euro. Interessant is dat er na deze eerste aanvraagmogelijkheid nog een tweede aanvraagmogelijkheid is. In de tweede aanvraagperiode kan nogmaals subsidie worden aangevraagd met een maximum van 75% van het bedrag uit de eerste aanvraagperiode, en een minimum van 2.500 euro.

Eenmalige subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020

De cultuursector in Zuid-Holland is buitengewoon hard getroffen door de coronacrisis. Met de eenmalige subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 wil de provincie de Zuid-Hollandse culturele sector helpen. Daarmee blijft het aantrekkelijke en gevarieerde aanbod van cultuur in Zuid-Holland zoveel mogelijk in stand. Het rijke en gevarieerde cultuuraanbod in Zuid-Holland zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid en samenhang en draagt bij aan een aantrekkelijke provincie om in te wonen, te werken en te bezoeken.

Voorwaarden

 • De aanvrager moet een gemeente in de provincie Zuid-Holland zijn, met maximaal 150.000 inwoners
 • De aanvraag dient betrekking te hebben op ondersteuning van vitale culturele instellingen in Zuid-Holland die schade hebben ondervonden als gevolg van de uitbraak van COVID-19 of als gevolg van de maatregelen in het kader van deze uitbraak
 • De bijdrage aan de gemeente moet rechtstreeks ten goede komen aan vitale culturele instellingen
 • De gemeente moet zelf ook bijdragen aan de instandhouding van een inclusieve en diverse culturele infrastructuur binnen de gemeente

Subsidie

In de eerste aanvraagperiode van de subsidieregeling kan een maximum bedrag worden aangevraagd afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente. De aangehouden verdeling:

 • voor gemeenten met 29.999 inwoners of minder, maximaal 25.000 euro
 • voor gemeenten met 30.000 tot en met 49.999 inwoners, maximaal 50.000
 • voor gemeenten met 50.000 tot en met 99.999 inwoners, maximaal 75.000
 • voor gemeenten met 100.000 tot 150.000 inwoners, maximaal 125.000

Als de schade bij gemeentelijke culturele instellingen minder is dan het maximale bedrag in de subsidie, kan een kleiner bedrag subsidie worden aangevraagd.

In de tweede aanvraagperiode kan nogmaals subsidie worden aangevraagd met een maximum van 75% van het bedrag uit de eerste aanvraagperiode, en een minimum van 2.500 euro. Het resterende bedrag wordt naar rato onder de aanvragers verdeeld waarbij gemeenten met meer inwoners voor gaan.

Aanvragen

De subsidieregeling is geopend van 25 september 2020 tot en met 2 oktober 2020.
Een tweede vervolg aanvraag kan worden ingediend van 2 november 2020 tot en met 9 november 2020.

Meer informatie

Provincie Zuid-Holland.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand