Subsidie, ook als je niet in aanmerking komt voor overheidssubsidie!

Wanneer je niet in aanmerking komt voor overheidssubsidie, of is je aanvraag afgewezen, zijn er gelukkig alternatieven! Zo is er financiële ondersteuning mogelijk juist wanneer een project of organisatie niet in aanmerking komt voor overheidssubsidie! 

Creëren van een wereld waarin mensen in harmonie met elkaar en hun omgeving leven 

Persoonlijk vinden we dit een supertof fonds, en het is zeker één van onze favorieten.

Het fonds verstrekt namelijk subsidie aan organisaties en projecten die normaal gesproken niet in aanmerking komen voor overheidssubsidie en die bijdragen aan het creëren van een wereld waarin mensen in harmonie met elkaar en hun omgeving leven.

Het fonds richt zich mede op projecten met een duurzaam belang. Ook kleinere projecten worden overwogen omdat het fonds creatieve denkers en start-ups een eerlijke kans wil geven om te slagen.

Inkomstengeneratie

Waar we ook blij van worden is dat het fonds aandacht besteed aan de noodzaak om als organisatie of project zelf inkomsten te genereren. Voor de continuïteit van je organisatie of of project zou je dit zelf overigens ook moeten willen.

Het fonds streeft dan ook naar het ondersteunen van projecten die zijn gebaseerd op het principe van inkomstengeneratie, waarbij ook leningen en microkredieten worden overwogen.

Strategische programma's

Het fonds kent vier strategische programma's:

  • Sociale ontwikkeling: Onderwijs en opleiding die leidt tot onafhankelijkheid
  • Kunst, muziek en cultuur
  • Duurzame omgeving
  • Medisch onderzoek en gezondheidszorg

Voorwaarden

Natuurlijk moet je organisatie of project aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste hebben we voor je op een rijtje gezet.

  • Je project of organisatie moet passen binnen een van de vier bovenstaande strategische programma's
  • De duurzaamheid en het milieudoel van het project is goed gedefinieerd
  • Er worden inkomstenprogramma's ontwikkeld en geïmplementeerd zodat je organisatie of project na verloop van tijd zelfvoorzienend kan zijn
  • Er is een jaarlijks plan, budget en begroting beschikbaar.

Aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker.