Subsidie sportverenigingen 2019

Vanaf 1 januari is er een nieuwe subsidie beschikbaar die bij nog veel sportverenigingen en sportstichtingen onbekend is. Wel een beetje vreemd als je bedenkt dat je maximaal 2,5 miljoen euro subsidie kunt aanvragen voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. In dit artikel meer informatie over deze nieuwe subsidie én een lijstje met andere subsidies en fondsen op het gebied van sport en recreatie.

Subsidie voor o.a. de bouw of het onderhoud van je sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. 

De regeling heeft betrekking op sportgerelateerde kosten die vanaf 1 januari 2019 aan de organisatie gefactureerd worden. Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd.

Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie.

Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop vormen organisaties met codes die gerelateerd zijn aan beroepssporten (93.13, 91.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).

Behoorlijk hoge subsidiebedragen beschikbaar

De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. Je mag trouwens meerdere subsidieaanvragen indienen.

Voor de gehele regeling is in 2019 een budget van € 87 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Aanvullende subsidie

Voor energiebesparende maatregelen of activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 15% van de kosten (inclusief btw).

Aanvragen van deze subsidie

Je kunt de subsidie online aanvragen.

Andere actuele subsidies op het gebied van sport en recreatie

We hebben een lijstje gemaakt met andere subsidies en fondsen die wellicht interessant voor je zijn.

 • Subsidie voor o.a. cultuur, gezondheid, kerk, maatschappelijke projecten, milieu, natuur en dierenbescherming en onderwijs en onderzoek

  Financiële ondersteuning van projecten, organisaties en privé personen op een breed gebied. O.a. steun voor projecten op het gebied van cultuur, gezondheid, internationale hulp, kerk en...

 • Subsidie voor projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang

  Financieel ondersteunen van projecten van algemeen sociaal-maatschappelijk, cultureel of ideëel belang. Het fonds richt zich hierbij met name op kunst en cultuur, gezondheid, sport en recreatie,...

 • Subsidie sportevenementen

  Subsidie voor de organisatie van internationale sportevenementen, reguliere sportevenementen of een programma van side events bij een sportevenement. Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de...

 • Subsidie voor evenementen

  Subsidie voor de voorbereiding, uitvoering of verbetering van kleinere jaarlijks of periodiek terugkerende cultuur- of sportevenementen. De begroting van je evenement moet minimaal 20.000 euro...

 • Subsidie voor o.a. maatschappelijke, sociale en culturele organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke, sociale, wetenschappelijke, religieuze en culturele organisaties en projecten, waarbij het algemeen belang voorop staat. Er is jaarlijks ca. 10.000...

 • Toon meer resultaten