Subsidie sportverenigingen 2019

Vanaf 1 januari is er een nieuwe subsidie beschikbaar die bij nog veel sportverenigingen en sportstichtingen onbekend is. Wel een beetje vreemd als je bedenkt dat je maximaal 2,5 miljoen euro subsidie kunt aanvragen voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. In dit artikel meer informatie over deze nieuwe subsidie én een lijstje met andere subsidies en fondsen op het gebied van sport en recreatie.

Subsidie voor o.a. de bouw of het onderhoud van je sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. 

De regeling heeft betrekking op sportgerelateerde kosten die vanaf 1 januari 2019 aan de organisatie gefactureerd worden. Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd.

Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie.

Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop vormen organisaties met codes die gerelateerd zijn aan beroepssporten (93.13, 91.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).

Behoorlijk hoge subsidiebedragen beschikbaar

De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. Je mag trouwens meerdere subsidieaanvragen indienen.

Voor de gehele regeling is in 2019 een budget van € 87 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Aanvullende subsidie

Voor energiebesparende maatregelen of activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 15% van de kosten (inclusief btw).

Aanvragen van deze subsidie

Je kunt de subsidie online aanvragen.

Andere actuele subsidies op het gebied van sport en recreatie

We hebben een lijstje gemaakt met andere subsidies en fondsen die wellicht interessant voor je zijn.

 • Subsidie voor vrijwilligers- en gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen

  Privaat fonds, onderdeel van een Europees bedrijf. Het fonds verstrekt subsidie aan vrijwilligers- en gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen in de landen en gebieden waar het bedrijf...

 • Subsidie kwijtschelding huurkosten amateursportorganisaties

  Subsidie voor gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders die sportaccommodaties verhuren aan amateursportorganisaties en inde periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 te maken hebben met...

 • Sponsoring festivals en evenementen

  Sponsoring van grotere publieksevenementen die een bovenregionale uitstraling en een grote zichtbaarheid hebben. De sponsor kiest voor een mix van grote, middelgrote en kansrijke kwalitatief...

 • Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van...

 • Subsidie vernieuwing zorg

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij...

 • Toon meer resultaten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand