Subsidie toerisme Flevoland

Om het verhaal van het land op de zeebodem te vertellen, en het toerisme in Flevoland een impuls te geven, is er een nieuwe subsidie beschikbaar gekomen. De subsidie is beschikbaar voor ondernemingen, organisaties en/of overheden en bedraagt maximaal € 50.000,-. Interessant is dat er incidenteel subsidie mogelijk is voor een periode van vier jaar.

Toerisme en het verhaal van het nieuwe land op de voormalige zeebodem 

Het verhaal van het nieuwe land op de voormalige zeebodem vorm de rode draad in deze nieuwe langlopende subsidie. Idee hierachter is dat bewoners en bezoekers Flevoland en het verhaal erachter moeten kunnen beleven.

Vanuit deze rode draad zijn er subsidies beschikbaar voor projecten die meer bezoekers naar Flevoland te trekken, bestedingen van deze bezoekers doen toenemen of waardoor deze bezoekers langer in Flevoland verblijven. 

Interessant is dat deze subsidie incidenteel vier jaar kan zijn, en het om een langlopende subsidieregeling. Om je een idee te geven: de subsidie loopt maar liefst tot 31 december 2022. 

Wie kan van deze subsidie gebruik maken

Voor deze subsidie moet je een samenwerkingverband optuigen bestaande uit minimaal twee partijen. Wanneer je een goed projectidee hebt voor deze subsidie moet je us minimaal één extra partij erbij betrekken.

Het project waar je subsidie voor wilt aanvragen moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 partijen, waaronder ondernemingen, organisaties en/of overheden, waarvan tenminste één van de partijen een onderneming is en tenminste één van de partijen een vestiging in Flevoland heeft.

Wanneer je zelf niet in Flevoland gevestigd bent is noodzakelijk om een partij erbij te zoeken die wel in Flevoland gevestigd is voordat je de subsidie kan aanvragen.

Voorwaarden

Het project waar je een subsidieaanvraag voor wilt doen moet in ieder geval aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Bijdragen leveren aan het aantrekken van meer bezoekers naar Flevoland of de bezoeker langer in Flevoland te laten verblijven, en/of het doen toenemen van de bestedingen door deze bezoekers
 • Vergroot de beleving van het verhaal van het nieuwe land op de zeebodem
 • Doelgroepsgericht, dat wil zeggen, houdt rekening met de onderstaande doelgroepen:
  • De groeiende Nederlandse bevolking, in Flevoland en in de nabijgelegen Metropoolregio Amsterdam
  • Verblijfstoeristen in Flevoland
  • Verblijfstoeristen in de omliggende regio’s
  • Nabije markten, met name Duitsland en België
  • Inkomende toeristen die verblijven in Amsterdam
 • Gerealiseerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 partijen, waaronder ondernemingen, organisaties en/of overheden, waarvan tenminste één van de partijen een onderneming is en tenminste één van de partijen een vestiging in Flevoland heeft
 • Heeft betrekking op Flevoland, en speelt zich af in minimaal één gemeente in Flevoland
 • Alle samenwerkingspartnersdragen (financieel) bij aan de realisatie en van het vrijetijdsproduct
 • Wordt minimaal gedurende een periode van twee jaar in stand gehouden, dat wil zeggen blijft na de subsidieperiode door de samenwerkingspartner(s) minimaal twee jaar aangeboden

Subsidie

De subsidieaanvraag voor een vrijetijdsproduct bedraagt maximaal € 50.000,-.
De aangevraagde subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten.

Subsidie aanvragen

Ga naar de subsidie.