Subsidie voor cliënt- en familievertegenwoordigers geestelijke gezondheidszorg voor aanpak wachtrijen

In bijna alle regio’s in Nederland vinden activiteiten plaats om wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) terug te dringen. Omdat het belangrijk is dat ook cliënt- en familievertegenwoordigers daarbij betrokken zijn is er beperkt budget beschikbaar om hun inbreng daarin te faciliteren.

Belangrijkste elementen vervolgaanpak wachttijden

  • Regionale taskforces of andere overleggen waarin partijen gezamenlijk vaststellen waar de grootste knelpunten in de regio liggen om die vervolgens aan te pakken
  • In 12 regio’s worden trajecten gestart voor betere samenwerking rondom complexe casuïstiek, hetgeen moet leiden tot afspraken over regie en doorzettingsmacht 
  • Een aantal landelijke trajecten
    • Goede voorbeelden van inzet ervaringsdeskundigen
    • Onderzoek naar specifieke cliëntgroepen, met name autisme, trauma, persoonlijkheidsstoornissen en combinatie met LVG
    • Handreiking voor wachttijdbegeleiding

Wie kan subsidie aanvragen

Er zijn beperkte subsidiemogelijkheden voor cliënt- en familievertegenwoordigers in de GGZ.

Budget

Er is maximaal 1200 euro per regio beschikbaar om de inbreng van cliënt- en familievertegenwoordigers bij de aanpak van wachttijden mogelijk te maken.

Dit bedrag kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor: reiskosten en vacatiegelden voor deelname aan regionale taskforces wachttijden, achterbanraadplegingen, themabijeenkomsten. Een voorwaarde is dat er een duidelijke link ligt met de gezamenlijke aanpak van wachttijden in de regio.

Aanvragen

Ga naar de subsidie.