Onderwijs

Subsidie voor projecten gericht op herstel van mensen met psychische problemen

Samenwerkende partijen op het gebied van bijvoorbeeld onderzoek, zorgpraktijk en cliëntenorganisaties kunnen tot 30 mei subsidie aanvragen voor projecten gericht op herstel van mensen bij of na psychische problemen. Per aanvraag is er maximaal € 150.000 beschikbaar.

Over de subsidie

Er is subsidie beschikbaar voor praktijkprojecten over gepersonaliseerde zorg gericht op maatschappelijk en/of persoonlijk herstel (of een combinatie hiervan) van mensen bij of na psychische problemen. 

De focus van deze subsidieoproep ligt op maatschappelijk en persoonlijk herstel:

  • Maatschappelijk herstel: de verbetering van de positie van het individu op het vlak van wonen, werk, inkomen en sociale relaties. Het gaat hierbij om het benutten of vergroten van de kansen die de samenleving biedt om de autonomie te vergroten. 
  • Persoonlijk herstel: het zélf betekenis kunnen verlenen aan datgene wat in het verleden is gebeurd en meer grip krijgen op het eigen leven. 

Wie kan de subsidie aanvragen

Bij voorkeur zijn de volgende organisaties betrokken:

  • Onderzoeksorganisaties
  • Zorg- of welzijnsorganisaties
  • Cliëntenorganisaties
  • Lokale overheidsorganisaties
  • Onderwijs (opleidingen en/of bijscholing)
  • Organisaties gericht op werk en inkomen, zoals (vertegenwoordigers van) bedrijfsartsen, (vertegenwoordigers van) werkgevers en het UWV.

Een aanvraag moet altijd bestaan uit een samenwerking van een aantal van bovengenoemde partijen.

Subsidiebedragen

Het subsidiebedrag per aanvraag is maximaal € 150.000,-.
Voor instrumentontwikkeling is een aanvullend budget beschikbaar van € 50.000,- per aanvraag.

Wanneer aanvragen

De sluitingsdatum voor het indienen is 30 mei 2017.

Hoe kan ik deze subsidie aanvragen

Ga naar de subsidie