Maatschappij en samenleving

Subsidie voor de opvang en integratie van Oekraïense vluchtelingen

Oorlog - Oekraine

In deze tijd van onrust, oorlogen en conflicten, waarin Europa geconfronteerd wordt met een ongekende vluchtelingencrisis door de oorlog in Oekraïne, komt een internationaal initiatief met een steun in de rug voor projecten die zich inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen. Deze speciale financiële ondersteuning, ter waarde van tot $100.000, is bedoeld voor projecten die de lokale gemeenschappen versterken in hun cruciale rol.

Waar gaat deze ondersteuning over?

Met een budget van €100.000 op jaarbasis biedt deze internationale subsidies maatschappelijke non-profits en foundations in specifieke Europese landen de kans om essentiële projecten te ontplooien.

De focus ligt op activiteiten die direct bijdragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van Oekraïense vluchtelingen.

Denk hierbij aan initiatieven op het gebied van juridische bijstand, onderwijs, psychologische steun, taalonderwijs, en het coördineren van vrijwilligerswerk.

Bijzondere aandacht gaat uit naar projecten die armoede helpen voorkomen en toegankelijk, kwalitatief onderwijs bieden aan kinderen en jongeren.

Wie kunnen er aanvragen doen?

Deze subsidie staat open voor non-profits en foundations (ook in Nederland) die geregistreerd zijn en actief opereren binnen aangegeven Europese landen, met een prioriteit voor landen die grenzen aan Oekraïne of anderszins zwaar getroffen zijn.

De projecten dienen uitgevoerd te worden tussen 1 mei en 31 oktober 2024, met een maximale aanvraag van $15.000 per project.

Het is belangrijk op te merken dat directe financiële steun aan individuen of activiteiten binnen Oekraïne zelf niet ondersteund worden door deze regeling.

Hoe en wanneer aanvragen?

De procedure is gestroomlijnd via een aanvraagformulier, dat ingevuld en gemaild kan worden naar de organisatie.

De periode om je aanvraag in te dienen loopt van 12 maart 2024 tot en met 1 april 2024.

Een kans voor non-profits en foundations (ook in Nederland) om significante steun te verkrijgen en een tastbaar verschil te maken.

Dit initiatief biedt niet alleen directe hulp aan diegenen die het het hardst nodig hebben, maar versterkt ook de infrastructuur en veerkracht van lokale gemeenschappen in Europa. Een waardevolle stap naar een meer inclusieve en ondersteunende samenleving voor iedereen.

Meer informatie of deze subsidie online aanvragen