Innovatie en technologie

Subsidie voor digitale transformatie van goede doelen

Het is onmiskenbaar dat ook de goede doelen mee moeten in de digitale transformatie en het papierloos werken. Oude collectebussen worden vervangen voor digitale varianten en de relatie met donateurs en andere stakeholders wordt steeds wordt steeds meer onderhouden via digitale kanalen. Deze digitale transformatie schept nieuwe kansen voor je goed doel. Maar tegen deze voordelen van digitalisering staan de vaak aanzienlijke kosten. Een maatschappelijk bewust internetbedrijf stelt daarom $ 150.000 subsidie beschikbaar voor de digitale transformatie van goede doelen. Via deze subsidie kunnen goede doelen op het gebied van kinderwelzijn, crisisbestrijding en het milieu $ 25.000 subsidie ontvangen voor de digitale transformatie van hun organisatie of project. Deze subsidie kan worden gebruikt voor het aannemen van een IT medewerker, voor de overgang naar cloud diensten, trainings- en enablementprogramma's maar ook voor proefprojecten om je idee te testen voordat je het op grote schaal uitrolt. Interessant is dat je deze subsidie wereldwijd kunt aanvragen. De aanvraagprocedure is, hoe kan het ook anders, volledig digitaal en erg toegankelijk, óók als het schrijven van plannen niet je sterkste punt is. Zo kun je bijvoorbeeld een videopitch meesturen.

Digitale toekomst voor goede doelen op het gebied van kinderwelzijn, crisisbestrijding en milieu

Een internetbedrijf dat wereldwijd actief is, heeft de kracht om de wereld te laten samenwerken en wil de non-profitsector helpen hetzelfde te doen.

De organisatie verstrekt daarom subsidie om non-profit instellingen die actief zijn op het gebied van kinderwelzijn, crisisbestrijding en het milieu te ondersteunen bij de digitale transformatie van hun werkplek.

Een project kan intern gericht zijn, bijvoorbeeld digitale transformatie binnen je organisatie overbrengen op alle medewerkers.

Maar projecten kunnen ook extern gericht zijn, bijvoorbeeld digitale transformatie die een betere toegang tot diensten mogelijk maakt voor degenen die worden geholpen.

Je subsidieaanvraag kan ook financiering inhouden voor een personeelslid zoals een IT-beheerder om te helpen bij de digitale transformatie van je organisatie.

Je subsidieaanvraag zou het volgende kunnen inhouden:

  • Overgang van papieren naar cloud-gebaseerde operationele processen
  • Trainings- en enablementprogramma's om medewerkers te helpen bij het gebruik van nieuwe technologie Het uitwerken van technische strategieën en het optimaliseren van systemen
  • Financiering voor een IT-beheerder zodat je kunt innoveren en groeien
  • Een proefproject om je idee te testen voordat je het op grote schaal uitrolt
  • Het automatiseren van workflows en processen zodat je tijd kunt besparen

Concrete voorbeelden

Om het wat minder abstract te maken voor je hebben we hieronder een aantal concrete voorbeelden van digitalisering.

Kinderwelzijn
Wanneer je actief bent op het gebied van kinderwelzijn, bijvoorbeeld in een ontwikkelingsland, kun je dankzij digitalisering werken aan de verdere impact van je non-profit. Bijvoorbeeld door subsidie aan te vragen voor de bouw van een pleegzorgprogramma's, de opbouw van juridische diensten of programma's voor het monitoren van weeskinderen.

Nood- en rampenbestrijding, inclusief ondersteuning van vluchtelingen
Wanneer je kritieke diensten coördineert, is veilige samenwerking op elk apparaat een must. Via digitalisering kun je uitdagingen aanpakken zoals het verzamelen van topografische gegevens of het mogelijk maken van mobiele hotspots.

Bescherming van onze planeet
Digitale transformatie leidt tot planeetbesparende resultaten, bijvoorbeeld op het gebied van milieubescherming, energiebesparing, hernieuwbare energie, natuurbehoud en biodiversiteit.
Voorbeelden van digitalisering zijn projecten zoals het verbeteren van milieuonderzoek of het berekenen van je impact door papierloos te gaan werken.

Belangrijkste beoordelingscriteria

De subsidieverstrekker zal je aanvraag beoordelen aan de hand van de onderstaande punten.
Het is goed om hiermee rekening te houden als je de subsidie gaat aanvragen.

Afstemming
Is je project gericht op een digitale transformatie in kinderwelzijn, crisisrespons of het milieu.

Impact
Probeer te onderbouwen hoe dit project het verschil kan maken voor je organisatie en degenen die je helpt.

Inclusie
Leg in je plan uit hoe je de belangrijkste belanghebbenden bij het proces gaat betrekken. Wanneer je digitale project bijvoorbeeld betrekking heeft op cliënten is het belangrijk dat je een aantal van deze cliënten bij je project betrekt.

Schaalgrootte
Deel je plan om schaalgrootte te bereiken, inclusief mogelijke uitdagingen en hoe je die zult aanpakken.

$ 25.000 subsidie per gehonoreerde aanvraag

In totaal is er $ 150.000 subsidie voor de digitale transformatie van goede doelen.
De subsidie per gehonoreerde aanvraag bedraagt $ 25.000.

Je kunt meerdere aanvragen indienen

Overigens is er nog wat bijzonders aan de hand met deze subsidie. Bij de meeste subsidieverstrekkers kun je als aanvrager meestal maar één keer een bepaalde subsidie aanvragen. Bij deze subsidie kun je echter meerdere aanvragen indienen. Voorwaarde is dan wel dat het om verschillende aanvragen gaat.

Meer informatie 

Meer informatie of direct deze subsidie aanvragen.