Subsidie voor jonge kunstenaars en educatieve projecten in de culturele sector.

Leuk, leuk leuk. Er is subsidie beschikbaar voor jonge kunstenaars en ondersteuning van educatieve projecten in de culturele sector.

Over de subsidie

De subsidie is beschikbaar om jonge kunstenaars te ondersteunen en heeft als doel cultuur te promoten onder de jeugd. Dit wordt met name gerealiseerd door het ondersteunen van educatieve projecten in de culturele sector.

Over de subsidieverstrekker

De subsidieverstrekker is een fonds met als doelstelling kunstenaars over de hele wereld te helpen hun artistieke dromen te realiseren en alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker