Kunst, cultuur en media

Subsidie voor kunst en cultuur in de openbare ruimte

Kunst - Cultuur - Openbare ruimte

Ben je betrokken bij een project dat kunst en cultuur naar de openbare ruimte brengt? Dan is er goed nieuws! Je kunt tot 2 april a.s. subsidie aanvragen voor initiatieven die de kwaliteit en beleving van de (semi-) openbare ruimte in Nederland een boost geven. Deze kans is speciaal voor projecten die zich richten op architectuur, stedenbouw, gebiedsontwikkeling, en maatschappelijke thema's zoals klimaat, energie, en woningbouw. Het doel is om projecten te steunen die niet alleen publiek toegankelijk zijn, maar ook een vernieuwende bijdrage leveren aan onze maatschappij. 

Focus op maatschappelijke waarde

De ondersteuning richt zich op projecten die:

  • Bijdragen aan de kwaliteit en beleving van onze openbare ruimtes.
  • Gerelateerd zijn aan belangrijke thema's als architectuur, natuur & landschap, en maatschappelijke vraagstukken.
  • Vernieuwend zijn en het culturele aanbod binnen Nederland verrijken.

Voorbeelden van projecten die in aanmerking komen, zijn architecturale initiatieven die zowel de omgeving verrijken als de sociale cohesie bevorderen, of kunstinstallaties die het publiek uitdagen na te denken over duurzaamheid.

Wie kan aanvragen?

Deze ondersteuning staat open voor publiekrechtelijke lichamen en privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals provincies, gemeenten, stichtingen, en verenigingen.

Het is belangrijk dat projecten zich in Nederland bevinden en gericht zijn op de Nederlandse samenleving.

Voorwaarden en beperkingen

Om in aanmerking te komen, moet je project:

  • Een duidelijke link hebben met de genoemde werkterreinen.
  • Niet gericht zijn op de aanschaf van kunstobjecten, amateurkunst, regulier onderhoud, of voornamelijk commerciële, politieke, of religieuze doeleinden dienen.

Daarnaast zijn natuurlijke personen en commerciële instellingen uitgesloten van aanvraag, en projecten die al in een vergevorderd stadium zijn, komen niet in aanmerking.

Subsidie

Voor een project kan maximaal € 70.000 (excl. btw) aangevraagd worden.

Het fonds dekt niet de volledige projectkosten; je dekkingsplan moet een duidelijk tekort aantonen en de verhouding tot andere financieringsbronnen vermelden.

Deadlines

Er zijn twee indientermijnen: van december tot april en van april tot augustus. Mis deze kans niet om jouw project dat bijdraagt aan de verrijking van onze openbare ruimtes de ondersteuning te geven die het verdient.

Meer informatie of deze subsidie direct online aanvragen

Gerelateerde fondsen en subsidies