Subsidie voor lerarenopleiding en beroep leraar

Vanaf 15 mei kunnen projecten die te maken hebben met excellentie van lerarenopleidingen en het beroep van leraar subsidie aanvragen via de subsidie Krachtig Meesterschap.

Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is om excellentie binnen het opleiden van leraren en het beroep van leraar te bevorderen. De regeling verhoogt daarmee de kwaliteit van het opleiden van leraren, zodat de lerarenopleiding en het leraarsberoep aantrekkelijker worden voor de diverse (potentiële) doelgroepen.

Subsidiebedragen

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is in totaal een bedrag van € 18.000.000,- beschikbaar, dat in twee gelijke tranches voor de twee indienmomenten zoals opgenomen in artikel 6, lid 4, beschikbaar komt.