Subsidie voor onderwijs aan nieuwkomers

Het vergt soms heel wat didactische en pedagogische creativiteit van leerkrachten en schoolbesturen om voor kinderen van politieke vluchtelingen en allochtonen binnen het onderwijs een passende onderwijsplek te realiseren. Om goede projecten op dit gebied te ondersteunen is er nu een prijs van € 20.000 beschikbaar. 

Prijs voor projecten gericht op nieuwkomers binnen het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs

De laatste jaren is er een toename van kinderen uit andere culturen. Kinderen die dikwijls door (oorlogs-)omstandigheden gedwongen werden hun land te ontvluchten. 
Voor deze 'nieuwkomers' in ons onderwijs moet een passende onderwijsplek gerealiseerd worden binnen het primair-, voortgezet-, als middelbaar beroepsonderwijs. 

Dit is voor de leerkracht en zijn school een opdracht die uitnodigt tot didactische en pedagogische creativiteit. 

Projecten op het gebied van deze vorm van 'speciaal onderwijs' wil het organiserende fonds van harte ondersteunen via een prijs.

Voorbeeldprojecten

Je bent niet beperkt tot onderstaande format, maar onderstaand een paar toepassingsmogelijkheden.

  • Een meer filosofische doordenking (reflectie op het onderwerp en de consequenties voor leraar, leerling, ouders, het onderwijs, de wijk en/of de maatschappij )
  • Het bedenken/ontwikkelen en beschrijven van een gedragsinterventie voor een speciale doelgroep of leeftijdscategorie
  • Een voorstel voor een praktijkgericht dan wel wetenschappelijk onderzoek behoort eveneens tot de mogelijkheden

Prijs

We noemden het al, de prijs bedraagt € 20.000. en is bedoeld om je (financieel) te ondersteunen om je plan (verder) te realiseren.

Aanmelden

Ga naar de regeling.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

  • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
  • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
  • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
  • Handige dossiers helpen je op weg
  • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
  • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
  • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand