Maatschappij en samenleving

Twee nieuwe interessante subsidies voor projecten gericht op vluchtelingen en ontheemden

De vluchtelingenproblematiek is nu meer actueel dan ooit. Wat ons betreft hebben alle vluchtelingen en ontheemden het recht om waardig te leven en gesteund te worden in hun pogingen om zelfredzaam te worden en een reële verbetering in hun leven te realiseren. In dit artikel besteden we daarom aandacht aan twee nieuwe subsidies die niet alleen vluchtelingenorganisaties, maar ook maatschappelijk middenveld, onderwijsinstellingen en andere actoren financieel ondersteunen met het zelfredzaam worden van vluchtelingen. 

Instellingen uit het maatschappelijk middenveld en scholen

De eerste nieuwe subsidie voor projecten en organisaties gericht op vluchtelingen en ontheemden is met name erg verfrissend en interessant omdat dit fonds zich ook richt op het financieel ondersteunen van instellingen uit het maatschappelijk middenveld en scholen bij het vinden van creatieve en innovatieve oplossingen voor de problemen van vluchtelingenkinderen in het Midden-Oosten en Europa.

Deze nieuwe internationale subsidie is juist zo interessant omdat deze lokale organisaties en projecten echt de kans geeft om vluchtelingen en ontheemden op weg te helpen. Zo kun je bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het overbruggen van de onderwijskloof of voor de ontwikkeling van op maat gesneden onderwijsstructuren om ontheemde en gevluchte kinderen in de gastgemeenschappen mondiger te maken door middel van onderwijs.
Maar je kunt bijvoorbeeld ook subsidie aanvragen voor het teweegbrengen van verandering in het leven van ontheemde en gevluchte kinderen door middel van artistieke expressie en gespecialiseerde artistieke interventie.

Voorbeelden van te ondersteunen projecten
Op basis van de prioriteiten en documentatie van het fonds geven we je een overzicht van projecten die mogelijk van deze nieuwe subsidie in aanmerkingen kunnen komen.

  • Overbrugging van de onderwijskloof voor niet-schoolgaande vluchtelingenkinderen met alternatieve programma's om hen voor te bereiden op een geslaagde reïntegratie in het reguliere onderwijs 
  • Ondersteuning van de ontwikkeling van op maat gesneden onderwijsstructuren om ontheemde en gevluchte kinderen in de gastgemeenschappen mondiger te maken door middel van onderwijs

  • Verandering teweegbrengen in het leven van ontheemde en gevluchte kinderen door middel van artistieke expressie en gespecialiseerde artistieke interventie

  • Bevordering van het begrip van erfgoed en culturele activiteiten om ontheemde en gevluchte kinderen te helpen de band met hun gemeenschap in stand te houden

  • Ondersteuning van holistische benaderingen van welzijn om de meest kwetsbaren te helpen emanciperen en zo veel mogelijk van hun onmiddellijke behoeften weg te nemen

Subsidie
Organisaties kunnen één aanvraag indienen voor een bedrag van maximaal £ 250 000 voor een welbepaald project met een looptijd van maximaal drie jaar. 

Bevorderen van de zelfredzaamheid van vluchtelingen en/of ontheemden

De tweede nieuwe subsidie voor projecten en organisaties gericht op vluchtelingen is een internationale prijs waarmee het het verstrekkende fonds lokaal gevestigde en/of door vluchtelingen geleide organisaties wil steunen die rechtstreeks met vluchtelingen en ontheemden werken om zelfredzaamheid te bevorderen.

Kleinschalige lokale organisaties kunnen wendbaar, doelgericht en zeer kostenefficiënt zijn. Externe financiering kan echter moeilijk toegankelijk zijn en is vaak gebonden aan een bepaald project. Vluchtelingenervaringen zijn gevarieerd en complex, dus het verstrekkende fonds wil daarom de prijswinnaars in staat stellen de prijs volgens hun eigen prioriteiten in te zetten en niet volgens de eisen van de verstrekker.

De subsidies zullen worden toegekend aan initiatieven die de zelfredzaamheid van vluchtelingen en/of ontheemden bevorderen, met meetbare bewijzen van resultaten die hebben geleid tot een reële verbetering in het leven van vluchtelingen of ontheemden. Degelijk financieel bestuur zal ook een factor zijn.

Subsidie
Organisaties kunnen zich online aanmelden

Meer subsidies en fondsen gericht op vluchtelingen en ontheemden

Onderstaand een overzicht van andere subsidies en fondsen voor organisaties en projecten die zich rechten op vluchtelingen en ontheemden.

Gerelateerde fondsen en subsidies