Algemeen

NRC Lerzersfonds: subsidie voor projecten op het gebied van stille armoede

We zien steeds beter hoe ontwrichtend armoede kan zijn voor de hele samenleving. Bovendien vrezen schuldhulpverleners een extra instroom van duizenden mensen die niet meer kunnen rondkomen, zoals ZZP'ers en flexmedewerkers. De gevolgen van de uitzonderlijk hoge energieprijzen en plots toenemende inflatie zijn direct zichtbaar.  Maar deze nog steeds toenemende stille armoede kan niet alleen door de regering worden opgelost. Er zijn daarom veel organisaties in Nederland die zich ook bezighouden met armoedebestrijding. Wanneer jouw organisatie actief is op gebied van stille armoede in Nederland, of een humanitair of maatschappelijk belang beoogt, kun je nu subsidie aanvragen voor projecten gericht op de stille armoede in Nederland.

Stille armoede en kwetsbaren in de samenleving

We zien steeds beter hoe ontwrichtend armoede kan zijn voor de hele samenleving. Zo’n 7 procent van de Nederlandse huishoudens kan niet rondkomen. Bovendien is er nog een grote groep mensen die wel meer verdient dan het minimum, maar door hoge vaste lasten toch in armoede leeft. Hoge woonkosten en stijgende energielasten en de inflatie zullen dat verder vergroten.

Bovendien vrezen schuldhulpverleners een extra instroom van duizenden mensen die niet meer kunnen rondkomen, zoals ZZP'ers en flexmedewerkers. De gevolgen van de uitzonderlijk hoge energieprijzen en plots toenemende inflatie zijn direct zichtbaar. 

We zien daarnaast steeds beter in hoe ontwrichtend armoede kan zijn voor onze gehele maatschappij. Vaak wijst men voor oplossingen naar de overheid, die zou het toeslagenstelsel bijvoorbeeld moeten herzien of de vermogensbelasting verhogen. Maar armoede kan niet alleen door de regering worden opgelost. Er zijn daarom veel organisaties in Nederland die zich ook bezighouden met armoedebestrijding, waaronder dit fonds.

Wie kan de subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd door non-profit instellingen die een humanitair of maatschappelijk belang beogen. bijvoorbeeld stichtingen of verenigingen.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar

Er is dit jaar ca. € 270.000 subsidie beschikbaar.

Hoe kun je de subsidie aanvragen

Meer informatie of deze subsidie direct online aanvragen.

Andere subsidies en fondsen gericht op armoede

Ben je bezig met een project op het gebied van stille armoede? Naast dit fonds zijn er natuurlijk meer subsidies en fondsen gericht op armoede. Onderstaand alvast een overzicht.

Gerelateerde fondsen en subsidies