Nieuw fonds verstrekt meerjarige subsidie voor projecten gericht op de zelfkant van de samenleving

Er is dit een nieuw fonds bijgekomen waar we superenthousiast over zijn. Het fonds richt zich namelijk op een onderwerp dat mijn hart heeft gestolen: empowerment van mensen die in de marge van de samenleving leven. Nu zijn er wel meer fondsen die zich op dit onderwerp richten, maar er zijn aanzienlijk minder fondsen die hierbij een goed doordachte strategie hebben. Bij dit fonds zijn we enthousiast over het feit dat ze het aandurven om meerjarige subsidies te verstrekken, waardoor jij als initiatiefnemer van een project echt kunt bouwen aan je project. Daarnaast vinden we het interessant dat het fonds kijkt vanuit een holistische visie. Dat wil in dit geval zeggen dat je naar de individuele ontplooiing kijkt van de mensen waar je project zich op richt, de geborgenheid in een groep maar ook naar bijvoorbeeld beleidsbeïnvloeding en het kritisch bevragen van maatschappelijke structuren die ongelijkheid in stand houden. Je kijkt dus naar het individu maar ook naar de (maatschappelijke)oorzaken, en naar mogelijkheden om deze weg te nemen. In 2022 heeft het fonds € 440.000 beschikbaar, in 2023 en 2024 heeft het fonds € 240.000 beschikbaar voor impactvolle projecten. Je kunt de subsidie aanvragen per e-mail.

Empowerment van mensen die in de marge van de samenleving leven

Projecten gericht op mensen in de marge van de samenleving stelen altijd mijn hart, wellicht omdat ik ooit begonnen ben met het aanvragen van subsidies als vrijwilliger bij een inloophuis. Net als het fonds vind ik dat een samenleving voor iedereen kansen moet bieden.

De afgelopen dertig jaar zijn er tal van subsidies en fondsen bijgekomen voor projecten gericht op mensen in de marge van de samenleving. Toch werd ik deze week na het achteroverslaan van de laatste oliebollen superenthousiast over een nieuw fonds dat zich richt op empowerment van mensen die in de marge van de samenleving leven.

Het mooie aan dit fonds is dat het fonds deze mensen die leven in de marge van de samenleving weer tot bloei wil laten komen, daar waar dit door de omstandigheden waarin zij leven en de posities waarin zij verkeren belemmerd wordt.

Het fonds richt zich hierbij specifiek op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op empowerment van hen die in de marge van de samenleving leven, en zo bijdragen aan gelijke kansen.
Empowerment is een proces van versterken én verbinden. Empowerment vindt plaats binnen veilige relaties tussen mensen. Kenmerkend voor deze relaties zijn autonomie in verbondenheid, eigen kracht én gedeelde verantwoordelijkheid.

Interessante holistische aanpak

Het fonds heeft een holistische aanpak, en eigenlijk lijkt me dit best slim. Wat je namelijk vaak ziet is dat een project zich één dimensionaal richt op het individu, de omgeving of externe factoren.

Dit nieuwe fonds dit het net even anders en richt zich op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten die holistisch werken en oog hebben voor empowerment als gelaagd proces. Holistisch wil in dit geval zeggen dat het project waarvoor je subsidie wilt aanvragen aandacht moet hebben voor de hele persoon (sociaal, mentaal, fysiek, economisch).

Drie lagen van empowerment
De drie lagen van empowerment zijn:

 • Individuele ontplooiing
 • Geborgenheid in een groep
 • Beleidsbeïnvloeding en het kritisch bevragen van maatschappelijke structuren die ongelijkheid in stand houden.

Het fonds draagt bij met kennis, netwerk en financiële middelen, en wil zelf ook leren van hen die in de marge leven.

Normen en waarden

Het fonds heeft een aantal kernwaarden gedefinieerd. Ik benoem deze onderstaande normen en waarden specifiek omdat het fonds zich mede richt op het verstrekken van meerjarige subsidies, waarbij je echt een partnership aangaat. Een dergelijk partnership heeft eigenlijk alleen kans van slagen als je dezelfde normen en waarde deelt.

Normen en waarden die belangrijk zijn voor het fonds

 • Sociale rechtvaardigheid: recht doen aan degenen met minder kansen
 • Iedereen is gelijkwaardig en verdient gelijke kansen, ongeacht geslacht, ras en religie (inclusiviteit)
 • Iedereen verdient een tweede kans
 • Een holistische aanpak van problemen
 • Een uitnodigende en faciliterende sociale omgeving, appellerend aan veerkracht en gedeelde verantwoordelijkheid
 • Expliciete waardering voor het perspectief en de kennis van degenen die leven in de marge

Geografie

Het fonds richt zich specifiek op projecten in Nederland.
Interessant is dat het fonds heeft aangegeven ook te willen leren van de Afrikaanse en Indiase context van holistische empowerment in groepen.

Selectiecriteria

Waarschijnlijk een van de meest belangrijke punten voor je: kan mijn project voldoen aan de voorwaarden die het fonds stelt.

Ik heb de belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet, met waar nodig een korte toelichting.

 • Je project past binnen de bovengenoemde doelstelling van het fonds, waarbij het belangrijk is dat je project een holistische benaderingswijze heeft en je in het project aandacht besteed aan de drie niveaus van empowerment:
  • Individuele ontplooiing
  • Geborgenheid in een groep
  • Beleidsbeïnvloeding en het kritisch bevragen van maatschappelijke structuren die ongelijkheid in stand houden.
 • Het fonds moet vertrouwen hebben in de mensen die het project dragen en in de aanpak. Zorg dus voor een goed projectplan (kun je maken via Fondswervingonline) maar introduceer ook de mensen van je project
 • Er een grote mate van eigenaarschap bij de mensen om wie het gaat, waarbij professionals een faciliterende en ondersteunende rol hebben
  Het fonds wil graag leren van de mensen om wie het gaat, behandel ze dus niet als onmondige kinderen
 • Een bijdrage van het fonds moet echt nodig zijn, en budgettechnisch echt een verschil maken
 • Het project moet een aantoonbare impact in de eigen context hebben
 • Je moet voor het project een lerende structuur hebben ingericht, met waardering voor verschillende bronnen van kennis zoals ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis

Fijn: tot wel vijf jaar subsidie

Tegenwoordig zijn subsidies met een duidelijk "kop en eind", dus projectsubsidies, eigenlijk de standaard geworden bij het verstrekken van subsidies.
Vanuit de achterliggende historie van de afgelopen dertig jaar wellicht begrijpelijk: er ging gewoon teveel geld naar projecten die jarenlang niet succesvol waren.

Toch ben ik superenthousiast over de beslissing van het fonds meerjarige subsidies te verstrekken. Het geeft jou als organisatie écht de kans om iets goeds neer te zetten, verder dan de waan van de dag. 

Meerjarige subsidies geven je ook een bepaalde verantwoordelijkheid natuurlijk. Zo zal het fonds extra aandacht besteden aan je normen en waarden. Immers; ja gaat een soms jaren lange samenwerking aan, waarbij je niet voor verrassingen wil komen te staan. Kijk dus voordat je een eventuele aanvraag doet of je zelf de normen en waarden van het fonds kunt en wilt onderschrijven. Een langdurige samenwerking gaat namelijk alleen werken als je dezelfde idealen en doelen nastreeft.

Hoe dan ook, het fonds verbindt zich bij voorkeur voor een langere periode aan de gekozen projecten. Er wordt gekeken wat nodig is in de fase waarin je project of organisatie zich bevindt. Op basis daarvan worden donaties verstrekt (eenmalig, of over een periode van 1 tot maximaal 5 jaar).

Subsidiebedragen

Er is dit jaar (2002) ca. € 440.000 subsidie beschikbaar.
In 2023 en 2024 is er naar verwachting ca. € 240.000 beschikbaar.

Meer informatie

Je kunt hier meer informatie vinden, of direct beginnen met je subsidieaanvraag.

Meer subsidies en fondsen voor projecten gericht op de zelfkant van de samenleving

Natuurlijk zijn er aanzienlijk meer subsidies en fondsen voor projecten gericht op de zelfkant van de samenleving.

Één belangrijke tip die ik je hierbij wil meegeven is om niet té specifiek te zoeken naar subsidies en fondsen. Juist omdat je zo specifiek met je project bezig bent is het verleidelijk om te veronderstellen dat verstrekkers zich specifiek op jouw soort project richten, bijvoorbeeld in dit geval subsidies en fondsen voor projecten gericht op zwervers.

Hoewel die verstrekkers er wel zijn is de realiteit dat veel verstrekkers bredere doelomschrijvingen hebben. Kijk dus naar het bredere nut van je project, en richt je pijlen in eerste instantie op subsidieverstrekkers en fondsen die zich richten op deze bredere doelomschrijving.
Vanuit deze bredere doelomschrijving kun je een lijst met favoriete verstrekkers aanleggen, en vanuit hier eventueel verder verfijnen. 

In het geval van projecten gericht op de zelfkant van de samenleving zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om je in eerste instantie vooral te richten op de onderstaande subsidies en fondsen, mede gericht op maatschappelijke organisaties en projecten.

 • Subsidie voor projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld, waarbij het verstrekkende fonds een voorkeur heeft voor langlopende of terugkerende projecten...
 • Subsidie voor sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen in Nederland en het buitenland

  Directe en indirecte financiële voor steunbehoevende personen en sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen. De financiële ondersteuning is gericht op meerdere continenten...
 • Subsidie voor sociale, culturele en wetenschappelijke instellingen of organisaties

  Subsidie voor sociale, culturele en wetenschappelijke instellingen of organisaties die op grond van hun doelstelling het welzijn van (groepen uit) de samenleving bevorderen in Nederland en in het...
 • Subsidie voor kerkelijke en diaconale projecten gericht op o.a. kwetsbare mensen - Maatschappij van Welstand

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op sociale zorg, gemeenschapsvorming met een focus op kwetsbare groepen, en recreatie voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. De focus ligt op...
 • Subsidie voor kerken

  Subsidie voor protestants-christelijke kerken in Nederland. Hierbij kan het o.a. gaan om projecten die bijdragen aan vitale lokale kerkgemeenschappen, bijvoorbeeld door het aanstellen van een...
 • Toon meer resultaten