Goede zaak: subsidie voor vrouwen en kinderen zonder de juiste verblijfsstatus

Mensen zonder een verblijfsvergunning bevinden zich in een kwetsbare positie in onze samenleving. Vrouwen en kinderen wellicht in het bijzonder. Hoewel deze vrouwen en kinderen recht hebben op onderdak, douchegelegenheid en voedsel zijn ze vaak van overige voorzieningen uitgesloten. Gelukkig zijn er fondsen die deze groepen vrouwen em kinderen financieel ondersteunen, zodat ze toegang krijgen tot onderwijs, gezondheidszorg en juridisch hulp. Dit leidt niet alleen tot toename van hun menselijke waardigheid, ook kunnen ze zo weer in hun kracht komen. Vanuit het verstrekkende fonds is er subsidie beschikbaar voor vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning of andere geldige documenten voor voeding, kleding, medische zorg, onderwijs, maar ook voor juridische ondersteuning om de juiste documenten te krijgen. 

Voeding, kleding, medische zorg en onderwijs en en juridische hulp

Het verstrekkende fonds stelt subsidie beschikbaar aan vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning of andere geldige documenten voor voeding, kleding, medische zorg en onderwijs en en juridische hulp voor het verkrijgen van de benodigde documenten.

De aanvraag moet namens de feitelijke aanvrager gedaan worden door een organisatie, bijvoorbeeld een hulporganisatie die die zich mede richt op het concreet verbeteren van een veilig en gezond bestaan van individuele vrouwen en kinderen.

Belangrijkste voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De aanvraag moet betrekking hebben op vrouwen en/of kinderen zonder verblijfsvergunning of andere geldige verblijfsdocumenten
 • De aanvraag moet namens de bovengenoemde vrouwen en/of kinderen worden gedaan door een organisatie, bijvoorbeeld een organisatie die die zich mede richt op het concreet verbeteren van een veilig en gezond bestaan van individuele vrouwen en kinderen zonder recht op verblijf in Nederland

Meer informatie

Meer informatie of direct online subsidie aanvragen.

Subsidies en fondsen voor vluchtelingen

Is deze subsidie niet interessant voor je? Kijk ook eens naar de subsidies en fondsen hieronder, voor organisaties en projecten die zich richten op vluchtelingen.

 • Subsidie voor projecten gericht op geestelijke, lichamelijke en sociale ondersteuning van kinderen en jongeren

  Subsidie voor projecten en activiteiten die zijn gericht op kinderen en jongeren die op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied wat extra steun kunnen gebruiken. Hierbij moet het gaan om projecten...
 • Subsidie voor vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning of andere geldige documenten

  Subsidie voor individuele vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning of andere geldige verblijfsdocumenten. Hierbij gaat het om zaken als voeding, kleding, medische zorg en onderwijs, maar ook om...
 • Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten

  Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten, o.a. op het gebied van chronisch zieken, dak- en thuislozen, kinderen, mensen met een beperking, ouderen en vluchtelingen. Naast financiële...
 • Subsidie voor activiteiten gericht op opvang, begeleiding en participatie van vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang

  Subsidie om een duurzaam perspectief te creëren voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang door het subsidiëren van activiteiten gericht op opvang, begeleiding en participatie. Hierbij...
 • Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten op het gebied van veiligheid, ziekte en handicap, educatie, talentontwikkeling en cultuur

  Financiële ondersteuning van maatschappelijk relevante projecten van organisaties en instanties die voor de financiering van hun activiteiten vaak niet of nauwelijks een beroep op subsidie of andere...
 • Toon meer resultaten