Subsidie voor licht in ontwikkelingslanden

Licht is samen met energie een bron van leven. Toch zijn primaire levensvereisten zoals licht en energie niet overal in ontwikkelingslanden en -regio's beschikbaar, betrouwbaar of betaalbaar. Wanneer je als stichting/NGO actief bent in ontwikkelingslanden, en aan de slag wilt met een project op het gebied van hernieuwbare energie, zoals wind- of zonne-energie wijzen we je graag de weg naar subsidieverstrekkers en fondsen die deze activiteiten financieel ondersteunen.

Verlichten van energiearmoede in ontwikkelingslanden en regio's

We trappen af met een eigenzinnig fonds, onderdeel van een internationaal energiebedrijf dat maatschappelijk bewust is.

Het fonds verstrekt subsidie voor nieuwe hernieuwbare elektriciteitsprojecten in ontwikkelingslanden en regio's, die gericht zijn op het verlichten van energiearmoede in ontwikkelingslanden en regio's.

De projecten van het klimaatfonds zijn meestal kleinschalige zonne- (PV) en windenergieprojecten. 

Het fonds heeft budget voor 6-10 zonne- en windenergieprojecten van 10.000 tot 40.000 euro elk, dus als jouw project valt binen deze financiële kaders is het wellicht interessant om subsidie aan te vragen bij dit fonds.

Beoordelingscriteria bij dit fonds

 • Ervaring, solvabiliteit en betrouwbaarheid van jou als aanvrager
 • Kwaliteit en efficiëntie van de projectvoorbereiding en -presentatie: doeltreffendheid, doelmatigheid, relevantie 
 • Impact in termen van geïnstalleerd volume en begunstigden
 • Levensvatbaarheid, duurzaamheid en continuïteit van het project op lange termijn 
 • Mogelijkheden om de voordelen van hernieuwbare energie te promoten, zowel lokaal (door de begunstigde) als internationaal (door het fonds) (20%)

Waterpompen en solar pomp

Waterpompen blijven in ontwikkelingslanden in sommige regio's een belangrijk punt van aandacht. Wanneer je als op ziek bent naar subsidie voor waterpompen kun je eens kijken naar dit fonds. Het fonds is niet specifiek gericht op hernieuwbare energie, maar verstrekt bijvoorbeeld wel subsidie voor waterpompen en solar pompen.

De nadruk ligt op lokaal geleide kleinschalige projecten die gericht zijn op educatie en het verbeteren van de levensomstandigheden van jonge mensen (en hun families), in de hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een betere toekomst.

Het start eigen vermogen van dit fonds is ongeveer 300.000 euro.

Subsidie voor projecten die zich richten op het bieden van toegang tot licht

Dit fonds richt zich op het verstrekken van subsidie voor toegang tot licht in o.a. ontwikkelingslanden.

Focus van dit fonds

 • Gemeenschappen in Afrika, India, Azië en Latijns-Amerika waar elektrisch licht ontoegankelijk of gewoon onbetaalbaar is, waarbij het fonds zich via duurzame (zonne-energie) verlichting richt op den uitbreiding van de dag voor deze gemeenschappen
 • Beter verlichting stimuleert productiviteit en ondernemerschap. Het fonds helpt deze gemeenschappen de vaardigheden te ontwikkelen om de geleverde verlichtingsinstallatie te bedienen en te onderhouden. Daarnaast helpt het fonds ondernemers in deze gebieden hun zakelijke vaardigheden te ontwikkelen
 • Humanitaire verlichting: Wanneer een humanitaire crisis zich voordoet, speelt licht een cruciale rol in het leveren van noodhulp
 • Zonder voldoende verlichting kunnen hulpverleners na de avond niet zorgen of zorg leveren. En zonder duidelijke zichtbaarheid voor ingenieurs en technici, kunnen beschadigde bronnen, zoals watertoevoer of elektriciteitsnetwerken, niet worden hersteld

Meer subsidies en fondsen voor projecten in ontwikkelingslanden

Natuurlijk zijn er meer subsidies en fondsen voor projecten in ontwikkelingslanden. Onderstaand alvast een overzicht.

Daarnaast is het goed om je te realiseren dat projecten in ontwikkelingslanden zich veelal richten op het algemeen nut en maatschappelijk van aard zijn. Daarom ook een overzicht van  subsidies en fondsen voor maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden.

 • Subsidie voor projecten in binnen- en buitenland op het gebied van gezondheid, kinderen en onderwijs

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het verbeteren van de levenssituatie van mensen. Hierbij richt het fonds zich op drie speerpunten: gezondheid, kinderen en onderwijs. De subsidie kan...
 • Subsidie voor o.a. lokale projecten, noodhulp en structurele hulp

  Subsidie voor lokale projecten gericht op (verbeteren van) het welzijn en de omstandigheden van noodlijdende personen wereldwijd en het wereldwijd ondersteunen en verlenen van noodhulp, structurele...
 • Subsidie voor groene, sociale en creatieve projecten

  Subsidie voor organisaties en projecten die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken waarin de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is, iedereen kan kan meedoen, waar...
 • Subsidie voor armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, gezondheidszorg en religie

  Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende organisaties en particuliere personen, waarbij het fonds met name gericht is op welzijn, onderwijs, wetenschap en onderzoek, gezondheidszorg, jeugd-...
 • Subsidie voor projecten die de economische zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen, o.a. in Afrika

  Subsidie voor andere stichtingen en organisaties die eraan bijdragen dat het mensen een zodanig inkomen realiseren dat ze zelfredzaam zijn. In Nederland richten het fonds zich op mensen met een...
 • Toon meer resultaten