Maatschappij en samenleving

Subsidie voor maatschappelijke veranderingen

Maatschappelijke verandering - Social engineering

In een tijd waarin collectieve actie en burgerbewegingen steeds belangrijker worden voor maatschappelijke verandering, is het cruciaal dat deze groepen de ondersteuning krijgen die ze verdienen. Er is een bijzondere vorm van financiële ondersteuning beschikbaar voor groepen burgers die zich met hart en ziel inzetten voor het creëren van een positieve impact op onze samenleving. Deze ondersteuning komt van een fonds dat zich richt op burgerbewegingen, en biedt zowel kernfinanciering als leerbudget aan voor initiatieven die de democratische rechtsstaat versterken en structurele veranderingen nastreven.

Wat maakt dit fonds uniek?

Het fonds onderscheidt zich door steun te verlenen aan initiatieven die:

 • Zelf georganiseerd zijn door burgers, los van organisatiebelangen, politieke partijen, of commerciële invloeden.
 • Collectieve actie ondernemen die geleid wordt door de mensen om wie het daadwerkelijk gaat.
 • Een structurele maatschappelijke verandering beogen die in het publiek belang is.

Selectiecriteria voor ondersteuning

De criteria waaraan burgerinitiatieven moeten voldoen, zijn zorgvuldig gekozen om ervoor te zorgen dat de ondersteuning daar terechtkomt waar deze het meest effectief is. Het fonds kijkt naar:

 • Democratische en gelijkwaardige organisatievormen.
 • Leiderschap vanuit de gemeenschap zelf.
 • Inclusiviteit en toegankelijkheid.
 • Potentie voor langdurige impact.
 • Een duidelijke langetermijnvisie op verandering met een heldere strategie.

Bijzondere aandacht gaat uit naar groepen die reeds ervaring hebben met collectieve actie, maar ook naar ondergerepresenteerde thema’s, groepen en regio’s.

Uitsluitingen

Het fonds ondersteunt geen:

 • Groepen die geweld gebruiken of hiertoe aanzetten.
 • Initiatieven met een partijpolitieke of religieuze doelstelling.
 • Commerciële initiatieven.
 • Projecten die ingaan tegen de waarden van de rechtsstaat.

Beschikbare Steun

Kernfinanciering (€5.000 – €20.000) is beschikbaar voor groepen met ervaring in collectieve actie. Deze financiering kan breed ingezet worden, van het organiseren van acties tot het volgen van trainingen. Aanvragen hiervoor worden jaarlijks beoordeeld.

Leerbudget (€1.000 – €5.000) kan aangevraagd worden voor training en strategieontwikkeling, en staat ook open voor beginnende groepen als de steun significant bijdraagt aan hun ontwikkeling.

Meer informatie