Subsidie voor onderzoek criminaliteit en veiligheid

De politie is je beste vriend. Om deze verder op weg te helpen is er nu subsidie beschikbaar voor onderzoek naar zaken als criminaliteit, lokale veiligheid, vluchtelingen en terrorisme, en de gevolgen hiervan voor de politie. Je kunt tot 22 juni een onderzoeksidee indienen.

Over de subsidie

Er is subsidie beschikbaar voor onderzoek naar de omwikkelingen in de criminaliteit en in de samenleving, en wat dit betekent voor het politievak van deze tijd.

Wat is de rol en positie van de politie in de aanpak van het probleem of dossier ten opzichte van andere veiligheidspartners en van bijvoorbeeld gemeentelijk toezichthouders, zorg of burgerinitiatieven? Welke taken blijven echt tot het politievak behoren? En wat gaat daarbij goed en wat vraagt om verdere verbetering? 

Dit is belangrijk bij je onderzoeksidee in 2018

In de subsidieronde voor 2018 wil de subsidieverstrekker zich met name richten op onderzoek op onderstaande gebied

  • Ontwikkelingen in criminaliteit en gevolgen voor het politievak
  • Lokale veiligheid en het politievak 

Aanvragen subsidie

De procedure voor bestaat uit twee rondes.

In de eerste ronde kun je een onderzoeksidee op hoofdlijnen indienen (maximaal 2 pagina’s). Uit de ingediende onderzoeksideeën wordt een beperkt aantal geselecteerd en vervolgens wordt de indiener uitgenodigd om in nauwe afstemming met de subsidieverstrekker een onderzoeksvoorstel uit te werken.

Meer informatie

Ga naar de subsidie.