Vanaf 27 november bekend wanneer je subsidie kunt aanvragen voor vreedzaam samenleven en lichamelijk en geestelijk welzijn

Een van de fondsen die zich richten op vreedzaam samenleven en lichamelijk en geestelijk welzijn heeft bekend gemaakt dat de subsidieaanvragen die vanaf nu worden ingediend, worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering in 2019. De datum van deze vergadering wordt na 27 november a.s. bekend gemaakt. Omdat je wellicht niet zolang wilt wachten geven we je ook een uitgebreide lijst met subsidies en fondsen die je al eerder kunt aanvragen én dezelfde soort activiteiten en organisaties ondersteunen.

Subsidie voor projecten die het vreedzaam samenleven en het fysieke en geestelijke welzijn van de mens bevorderen

Het fonds verstrekt subsidie voor zeer uiteenlopende projecten, o.a. voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappij, wetenschap, lenigen van nood en vreedzaam met elkaar leven.

De te ondersteunen projecten kunnen onder meer betrekking hebben op onderstaande activiteiten.

 • Bevordering van het vreedzaam samenleven
 • Uitvindingen of een vooruitgang hebben geboekt op medisch of ander gebied, die de bevolking van de wereld of bepaalde gemeenschappen ten goede zijn gekomen of zullen komen
 • Bijdrage op religieus gebied waardoor de mensen elkaar beter hebben leren begrijpen
 • Bijdrage tot het lenigen van nood, ontstaan ten gevolge van een catastrofale toestand, waar ook ter wereld
 • Bijdrage op cultureel, maatschappelijk en wetenschappelijk terrein

Meer informatie

Ga naar het fonds.

Meer soortgelijke subsidies en fondsen

Mocht je niet zolang willen wachten met het aanvragen van subsidie dan zijn onderstaande subsidies en fondsen wellicht ook interessant.

 • Subsidie voor culturele activiteiten in wijken en buurten

  Subsidie voor culturele activiteiten, gericht op de leefomgeving in een specifieke wijk. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele organisaties, verenigingen, stichtingen en ZZP'ers....

 • Subsidie voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars

  Het financieel ondersteunen van nieuwe en bestaande projecten en activiteiten voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars....

 • Subsidie voor theaterproducenten om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

  Subsidie voor theaterproducenten om bestaande producties aan te kunnen passen aan de 1,5 metercriteria. Daarnaast kan de subsidie gebruikt worden voor het maken van nieuwe producties die kunnen...

 • Subsidie voor musea om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

  Subsidie voor musea voor het aanpassen van het museum om aan de 1,5 metercriteria te kunnen voldoen en om fysiek bezoek van het publiek aan het museum te intensiveren. De subsidie wordt verstrekt...

 • Subsidie voor concertzalen of poppodia om aan de 1,5 meter maatschappij te kunnen voldoen

  Subsidie voor concertzalen en poppodium voor het aanpassen van de concertzaal of het poppodium aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan de concertzaal of poppodium te...

 • Toon meer resultaten