Kunst, cultuur en media

Vanaf 27 november bekend wanneer je subsidie kunt aanvragen voor vreedzaam samenleven en lichamelijk en geestelijk welzijn

Een van de fondsen die zich richten op vreedzaam samenleven en lichamelijk en geestelijk welzijn heeft bekend gemaakt dat de subsidieaanvragen die vanaf nu worden ingediend, worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering in 2019. De datum van deze vergadering wordt na 27 november a.s. bekend gemaakt. Omdat je wellicht niet zolang wilt wachten geven we je ook een uitgebreide lijst met subsidies en fondsen die je al eerder kunt aanvragen én dezelfde soort activiteiten en organisaties ondersteunen.

Subsidie voor projecten die het vreedzaam samenleven en het fysieke en geestelijke welzijn van de mens bevorderen

Het fonds verstrekt subsidie voor zeer uiteenlopende projecten, o.a. voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappij, wetenschap, lenigen van nood en vreedzaam met elkaar leven.

De te ondersteunen projecten kunnen onder meer betrekking hebben op onderstaande activiteiten.

  • Bevordering van het vreedzaam samenleven
  • Uitvindingen of een vooruitgang hebben geboekt op medisch of ander gebied, die de bevolking van de wereld of bepaalde gemeenschappen ten goede zijn gekomen of zullen komen
  • Bijdrage op religieus gebied waardoor de mensen elkaar beter hebben leren begrijpen
  • Bijdrage tot het lenigen van nood, ontstaan ten gevolge van een catastrofale toestand, waar ook ter wereld
  • Bijdrage op cultureel, maatschappelijk en wetenschappelijk terrein

Meer informatie

Ga naar het fonds.

Meer soortgelijke subsidies en fondsen

Mocht je niet zolang willen wachten met het aanvragen van subsidie dan zijn onderstaande subsidies en fondsen wellicht ook interessant.

Gerelateerde fondsen en subsidies