Subsidie voor onderzoek naar de doodsoorzaak voor kinderen

Het is voor universitair medisch centra met terugwerkende kracht mogelijk subsidie aan te vragen voor het voor het verrichten van nader onderzoek naar de doodsoorzaak van kinderen. De subsidie bedraagt maximaal € 13.250.

Subsidieregeling NODOK

Universitair medisch centrum kunnen jaarlijks op aanvraag een subsidie aanvragen voor het verrichten van nader onderzoek naar de doodsoorzaak van kinderen, op basis van de multidisciplinaire richtlijn NODOK, waarin richtlijnen zijn gegeven voor het verrichten van nader onderzoek naar de doodsoorzaak van kinderen.

Voorwaarden

Een subsidie wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van een onderzoek indien dat:

  • Is gericht op het achterhalen van de aard van het overlijden en de doodsoorzaak van het kind
  • Voldoet aan de criteria omschreven in de multidisciplinaire richtlijn NODOK
  • Wordt uitgevoerd volgens de procedure omschreven in de multidisciplinaire richtlijn NODOK
  • Uitsluitend wordt verricht op schriftelijk verzoek van de ouder of ouders dan wel voogd of voogden die bekleed waren met het (ouderlijk) gezag

Meer informatie

Subsidieregeling NODOK