Maximaal 10.000 euro voor projecten op het gebied van rouwverwerking

Je kunt tot 1 september maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen voor innovatieve projecten die impact hebben op de samenleving en bijdragen aan een grotere belangstelling voor rouw  en die rouw onder de aandacht brengen van een groter publiek. Er zijn ook subsidiemogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. De subsidie kan worden aangevraagd door niet commerciële rechtspersonen en natuurlijke personen.

Subsidie voor initiatieven die rouw onder de aandacht brengen van een groter publiek en voor wetenschappelijk onderzoek

Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van innovatieve initiatieven die rouw onder de aandacht brengen van een groter publiek en het ondersteunen van innovatief wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

Daarnaast richt het fonds zich op het ondersteunen van initiatieven die zich richten op nabestaanden met normaal verlopende rouw als met (dreigende) gecompliceerde rouw. 

Voorwaarden

Je aanvraag moet betrekking hebben op een van bovenstaande activiteiten.

Aanvragen worden verder getoetst op de criteria "meerwaarde", "publieksbenadering" en "relaties met de samenleving".

Meerwaarde
De aanvraag onderscheidt zich in inhoud, opzet en uitvoering door het innovatieve, uitzonderlijke of voorbeeldstellende karakter van het project.
Je projectaanvraag moet een duidelijk profiel hebben en iets toevoegen aan de bestaande activiteiten op rouwgebied.

Publieksbenadering 
De aanvraag geeft blijk van een doordachte en realistische publieksbenadering en het project sluit aan bij de gekozen doelgroep(en)

Relaties met de samenleving 
Qua onderwerp, inhoud of uitvoering moet een aanvraag impact hebben op de samenleving en bijdragen aan een grotere belangstelling voor rouw.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro.
Hogere aanvragen worden overigens niet in behandeling genomen.

Aanvragen

Je kunt de subsidie tot 1 september a.s. aanvragen via deze pagina.