Innovatie en technologie

Subsidie voor ontwikkeling van medische producten en diensten

Een interessante subsidie van 100.000 euro voor patiënten, patiëntenorganisatie en onderzoekers. Zij kunnen zich tot 31 maart aanmelden voor een stimuleringsprijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen patiënt, patiëntenorganisatie en onderzoekers, gericht op de ontwikkeling van innovatieve en relevante medische producten die het leven van mensen met een aandoening of beperking beter maken of het is gericht op preventie. Het uiteindelijke projectresultaat kan variëren van een proof-of-concept voor bijvoorbeeld een nieuwe gentherapie, tot een stap in de richting van een verbeterde versie van bestaande medicatie gericht op vermindering van bijwerkingen. De winnaar ontvangt een prijs ter waarde van € 100.000,-. Voor de nummers 2 en 3 is respectievelijk € 75.000,- en € 50.000,- beschikbaar. 

Innovatieve en relevante medische producten die het leven van mensen met een aandoening of beperking beter maken, of gericht op preventie

Patiënten, patiëntenorganisaties en onderzoekers kunnen zich tot 31 maart a.s. aanmelden voor een stimuleringsprijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen patiënt, patiëntenorganisatie en onderzoeker. Bij deze stimuleringsprijs worden onderzoekers in samenwerking met patiënten en patiëntenorganisaties uitgenodigd om een voorstel te doen voor een vraaggericht onderzoeksproject.

De prijs is bedoeld voor de financiering van een (onderzoeks)project waarin de onderzoeksbehoefte van patiënten centraal staat en in actieve zin samen met de patiënt wordt gerealiseerd, waarbij de patiënt en patiëntenorganisatie, waar mogelijk, de leiding hebben.

Onderzoek
Het onderzoek is gericht op (de ontwikkeling van) innovatieve en relevante medische producten die het leven van mensen met een aandoening/beperking beter maken of het is gericht op preventie. Het uiteindelijke projectresultaat kan variëren van een proof-of-concept voor bijvoorbeeld een nieuwe gentherapie, tot een stap in de richting van een verbeterde versie van bestaande medicatie gericht op vermindering van bijwerkingen. Projecten kunnen fundamenteel van aard zijn.

Niet van toepassing zijn projecten die betrekking hebben op organisatie van zorg, zoals vragen met betrekking tot betere samenwerking of afstemming tussen zorgverleners of richtlijnontwikkeling. Tevens komen projecten voor implementatie van reeds ontwikkelde producten niet in aanmerking.

Voorbeelden onderzoeksrichtingen

 • Regeneratieve geneeskunde
 • Therapie op basis van individuele kenmerken
 • Nieuwe (hulp)middelen gericht op de gevolgen van de aandoening
 • Verbeterde versies van bestaande medicatie
 • Nieuwe (hulp)middelen gericht op de aandoening
 • Vroege, juiste en minder belastende diagnostiek
 • Hulpmiddelen voor de patiënt voor vergroting van zelfmanagement en zelfredzaamheid
 • Verbetering en uitbreiding van bestaande therapeutische interventies
 • Producten gericht op preventie van ziekte en bevorderen van gezondheid
 • Verbeteren van middelen gericht op het voorkomen van infecties

Samenwerking tussen patiënt, de patiëntenorganisatie en de onderzoeker vóór, tijdens en na het onderzoek

Bij de regeling draait het om de samenwerking tussen patiënt, de patiëntenorganisatie en de onderzoeker vóór, tijdens en na het onderzoek.

Het projectteam bestaat minimaal uit de onderzoeker (hoofdaanvrager en projectleider/penvoerder), de patiënt als mede-aanvrager en de patiëntenorganisatie als mede-aanvrager.
De patiëntenorganisatie geeft een letter-of-commitment (toezeggingsverklaring) af. 

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste randvoorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Het gaat om een evenwichtige samenwerking tussen patiënt, patiëntenorganisatie en onderzoeker waarbij er sprake is van een hoge mate van co-creatie in het onderzoeksproject gedurende de gehele looptijd, startend met het idee
 • Het onderzoek naar (de ontwikkeling van) het medisch product is vernieuwend en nog niet elders gedaan, in het binnen- en buitenland
 • Belangrijk is dat op een heldere manier wordt onderbouwd dat de aanleiding voor het idee van de patiënt komt of aannemelijk is gemaakt dat het aansluit op de behoefte van de patiënt, bijvoorbeeld door onderzoeksagenda’s van patiëntenorganisaties
 • Er wordt actief kennis over het onderwerp en de resultaten van het project gedeeld met de doelgroep i.s.m. de patiëntenorganisatie voor, tijdens en na het onderzoeksproject
 • Het project start binnen drie maanden na de prijsuitreiking en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden

Subsidie

De winnaar ontvangt een prijs ter waarde van € 100.000,-. Voor de nummers 2 en 3 is respectievelijk € 75.000,- en € 50.000,- beschikbaar. Dit betreft een prijs voor een onderzoeksproject met een looptijd van maximaal 12 maanden.
Daarnaast krijgen de drie genomineerden de beschikking over een professioneel gemaakte promotievideo, die wordt ingezet gedurende de mediacampagne.

Aanmelden

Meer informatie, of je aanmelden