Tot 13 september 100.000 euro subsidie voor organisaties voor en door mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening!

Whoop whoop! Organisaties voor en door mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en hun naasten kunnen tot maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen voor projecten waarin mensen met een (chronische) ziekte, beperking en hun naasten in staat worden gesteld om naar vermogen het leven te leiden dat aansluit bij behoeften en wensen. Het superinteressante aan deze subsidie is dat het om een zogenaamde "open oproep" gaat, waarbij je voor een deel zelf het onderwerp van je projectvoorstel kunt bepalen. Oja: er is wel enige haast geboden, want je kunt de subsidie tot 13 september a.s. aanvragen.

Open subsidieoproep

Tot 13 september kun je subsidie aanvragen voor projecten waarin mensen met een (chronische) ziekte, beperking en hun naasten in staat worden gesteld om naar vermogen het leven te leiden dat aansluit bij behoeften en wensen.

We schreven al dat het hierbij gaan om een zogenaamde open subsidieoproep. Het interessante daaraan is dat het onderwerp van de aanvraag hierdoor betrekking kan hebben op verschillende gebieden, zoals wonen, werken inkomen, zorg en welzijn, onderwijs, vervoer en vrije tijd. 

Voor en door mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en hun naasten

De subsidie kan worden aangevraagd door verenigingen, stichtingen, (netwerk)organisaties die zich als kerntaak vanuit ervaringsdeskundigheid inzetten voor de belangen van hun brede achterban, bestaande uit mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en naasten.

Het is trouwens van belang dat de organisatie die een project indient, werkt vanuit de doelgroep ervaringsdeskundigen/vanuit eigen ervaringsdeskundigheid en dit ook als kerntaak ziet. Met andere
woorden, het gaat om een organisatie voor en door mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en hun naasten.

Zo gaat de verstrekker je aanvraag beoordelen

De verstrekker zal je projectidee beoordelen op onderstaande criteria. Hoe beter je projectidee aansluit bij de criteria in deze subsidieoproep hoe hoger het project zal scoren. 

 • Aansluiting bij de kernwaarden
 • Aansluiten op behoefte van de doelgroep
 • Het bereik van je project
 • Aansluiten op recente ontwikkelingen (actualiteit)
 • Resultaten op de lange termijn (borging van uw project na afloop van het project) 
 • Samenwerking met relevante partners (om je doel te bereiken) 

Maximaal 100.000 euro subsidie

Het maximaal aan te vragen bedrag is: 100.000 euro incl. btw., waarbij je dit bedrag moet specificeren.
Het bedrag is gebaseerd op de looptijd en de in te zetten activiteiten en mensen.

Aanvragen

Enige haast is geboden, want je kunt de subsidie tot 13 september a.s. aanvragen

Nu een projectaanvraag voor deze subsidie aanmaken

Andere subsidies op het gebied van zorg en welzijn

 • Subsidie voor projecten gericht op geestelijk of lichanelijk gehandicapte mensen, waaronder opstart van projecten

  Het verlenen van steun en subsidies die projecten starten en/of die hulp verlenen ten behoeve van geestelijke en/of lichamelijk gehandicapten....

 • Subsidie voor landelijke projecten op het gebied van natuur, milieu, democratie, medische wetenschappen. kunst en cultuur

  Subsidie voor grotere langlopende projecten met een landelijke uitstraling op het gebied van natuur en milieu, medische wetenschap, democratie en rechtstaat en kunst en cultuur. De subsidie heeft...

 • Subsidie voor stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, natuur en milieu en educatie. Je kunt de subsidie via een aanvraagformulier...

 • Subsidie mobiliteit kwetsbare groepen

  Subsidie en ondersteuning voor innovatieve projecten en initiatieven die de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving helpen te verbeteren door o.a. gebruik te maken van digitale...

 • Subsidie voor o.a. maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele instellingen

  Financieel ondersteunen van projecten en instellingen van culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en / of andere algemeen maatschappelijke aard. Het...

 • Toon meer resultaten