Tot 13 september 100.000 euro subsidie voor organisaties voor en door mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening!

Whoop whoop! Organisaties voor en door mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en hun naasten kunnen tot maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen voor projecten waarin mensen met een (chronische) ziekte, beperking en hun naasten in staat worden gesteld om naar vermogen het leven te leiden dat aansluit bij behoeften en wensen. Het superinteressante aan deze subsidie is dat het om een zogenaamde "open oproep" gaat, waarbij je voor een deel zelf het onderwerp van je projectvoorstel kunt bepalen. Oja: er is wel enige haast geboden, want je kunt de subsidie tot 13 september a.s. aanvragen.

Open subsidieoproep

Tot 13 september kun je subsidie aanvragen voor projecten waarin mensen met een (chronische) ziekte, beperking en hun naasten in staat worden gesteld om naar vermogen het leven te leiden dat aansluit bij behoeften en wensen.

We schreven al dat het hierbij gaan om een zogenaamde open subsidieoproep. Het interessante daaraan is dat het onderwerp van de aanvraag hierdoor betrekking kan hebben op verschillende gebieden, zoals wonen, werken inkomen, zorg en welzijn, onderwijs, vervoer en vrije tijd. 

Voor en door mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en hun naasten

De subsidie kan worden aangevraagd door verenigingen, stichtingen, (netwerk)organisaties die zich als kerntaak vanuit ervaringsdeskundigheid inzetten voor de belangen van hun brede achterban, bestaande uit mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en naasten.

Het is trouwens van belang dat de organisatie die een project indient, werkt vanuit de doelgroep ervaringsdeskundigen/vanuit eigen ervaringsdeskundigheid en dit ook als kerntaak ziet. Met andere
woorden, het gaat om een organisatie voor en door mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening en hun naasten.

Zo gaat de verstrekker je aanvraag beoordelen

De verstrekker zal je projectidee beoordelen op onderstaande criteria. Hoe beter je projectidee aansluit bij de criteria in deze subsidieoproep hoe hoger het project zal scoren. 

 • Aansluiting bij de kernwaarden
 • Aansluiten op behoefte van de doelgroep
 • Het bereik van je project
 • Aansluiten op recente ontwikkelingen (actualiteit)
 • Resultaten op de lange termijn (borging van uw project na afloop van het project) 
 • Samenwerking met relevante partners (om je doel te bereiken) 

Maximaal 100.000 euro subsidie

Het maximaal aan te vragen bedrag is: 100.000 euro incl. btw., waarbij je dit bedrag moet specificeren.
Het bedrag is gebaseerd op de looptijd en de in te zetten activiteiten en mensen.

Aanvragen

Enige haast is geboden, want je kunt de subsidie tot 13 september a.s. aanvragen

Nu een projectaanvraag voor deze subsidie aanmaken

Andere subsidies op het gebied van zorg en welzijn

 • Subsidie voor welzijn, cultuur, onderwijs, dierenwelzijn en gezondheidszorg

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, educatie, natuur en dierenwelzijn in Nederland. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro per organisatie/project, waarbij het...

 • Subsidie voor congressen, stages en proefschriften

  Subsidie voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek in relatie tot parkinson. Het toegekende subsidiebedrag is mede afhankelijk van de aanvraag zelf en van het totale...

 • Subsidie voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan meer kennis over het ontstaan van de ziekte van Parkinson

  Subsidie voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan meer kennis over het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Je onderzoekproject moet betrekking hebben op de oorzaak, remming en genezing,...

 • Subsidie voor wetenschap, zorg en welzijn, cultuur en anbi instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen en instellingen en projecten gericht op jeugd en ouderen. Projecten van blijvende aard genieten de...

 • Subsidie voor nuldelijnszorg, eerstelijnszorg en basis ggz

  Subsidie voor het in de praktijk verbeteren van de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders. Het kan hierbij gaan om een algemeen project, maar ook om een project specifiek gericht op...

 • Toon meer resultaten