Subsidie voor onderzoekers samen met zorgorganisaties zoals revalidatiecentra, verpleeghuizen of woonzorgcentra

Onderzoeksorganisaties met expertise op het gebied van mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase kunnen samen met andere relevante organisaties uit het veld, waaronder zorgorganisaties zoals revalidatiecentra, verpleeghuizen of woonzorgcentra, tot 28 januari a.s. max. 300.000 euro subsidie aanvragen voor een project gericht op o.a. de kwaliteit van zorg én e kwaliteit van leven, van mensen met niet-aangeboren hersenletsel met een langdurige en/of intensieve zorgvraag in de chronische fase. 

Samenwerkingsverband

De subsidie kan worden aangevraagd door onderzoeksorganisaties met expertise op het gebied van mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase op om een aanvraag in te dienen.

Deze dient een samenwerkingsverband op te zetten met diverse relevante partners uit het veld, waaronder minimaal één (landelijke) partner van de hersenletselalliantie en minimaal één hersenletselteam waarin diverse zorgorganisaties (zoals revalidatiecentra, verpleeghuizen of woonzorgcentra) zijn vertegenwoordigd.

Het samenwerkingsverband kan vervolgens subsidie aanvragen voor een project gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met niet-aangeboren hersenletsel met een langdurige en/of intensieve zorgvraag in de chronische fase.
Bij een intensieve zorgvraag is er vaak sprake van ondersteuning vanuit meerdere disciplines en is veelal meer afstemming nodig tussen verschillende domeinen. 

Voorwaarden 

Je aanvraag kan betrekking hebben op een projecten waarbij zowel sprake is van kennisontwikkeling als van kennisbundeling en implementatie.

Voor de kennisontwikkeling gaat het om onderzoek naar de werkzame elementen of de effectiviteit van bestaande behandelingen of interventies voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase en het (persoonlijke of professionele) systeem. 

Specifiek wordt gevraagd naar onderzoek dat inzicht biedt in de werkzame elementen van behandelprogramma’s gericht op multiproblematiek bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase, zoals de inzet van psychofarmaca in het geval van psychiatrische problematiek

Voor wat betreft de kennisbundeling gaat het om het systematisch bundelen en toepasbaar maken van resultaten uit onderzoek of om reeds bestaande, vaak impliciete, kennis (rond de thema’s) met het oog op vernieuwing en verbetering van de zorg en ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Subsidie

Voor deze subsidieronde stellen de verstrekkers gezamenlijk een bedrag van € 1.500.000  beschikbaar.
Eén project kan maximaal € 300.000  aan financiering aanvragen. 

Aanvragen

Deze subsidieronde bestaat uit twee fasen: een projectidee en een uitgewerkte subsidieaanvraag.
De eerste indiendatum geldt voor voor projectideeën.

Meer informatie over deze subsidie