Subsidie voor projecten die het onderlinge vertrouwen in de samenleving versterken

Nog nooit was de ontevredenheid in de samenleving zo groot. Onderling vertrouwen is van fundamenteel belang om als samenleving goed te functioneren. Toch is er sprake van ontwikkelingen die het maatschappelijk vertrouwen ondermijnen, zoals polarisatie in politiek en media, onzekerheid over de juistheid van informatie, toenemende kansenongelijkheid, de aanpak van de klimaatcrisis, handelsconflicten en onevenredige welvaartsverdeling en resulterende migratiestromen. De subsidieverstrekker is daarom op zoek naar een maatschappelijk project dat bijdraagt aan het bijdraagt aan het versterken van het onderling vertrouwen in Nederland. Het winnende project ontvangt € 100.0000 om het project op een wetenschappelijk onderbouwde wijze verder te kunnen uitbouwen. Je kunt je gedurende de aanvraagperiode aanmelden.

Subsidie voor maatschappelijk project dat bijdraagt aan het bijdraagt aan het versterken van het onderling vertrouwen in Nederland

Onderling vertrouwen is van fundamenteel belang om als samenleving goed te functioneren in de breedste zin van het woord. Toch is er sprake van ontwikkelingen die het maatschappelijk vertrouwen ondermijnen, zoals polarisatie in politiek en media, onzekerheid over de juistheid van informatie, toenemende kansenongelijkheid, de aanpak van de klimaatcrisis, handelsconflicten en onevenredige welvaartsverdeling en resulterende migratiestromen.

De subsidieverstrekker is op zoek naar hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. Tot en met 30 september is het voor iedereen mogelijk om initiatieven aan te melden.

Wie kan een project aanmelden

Interessant is dat de prijs interessant is voor een redelijk brede doelgroep.
Iedereen kan namelijk een initiatief aanmelden.

Eerder ondersteunde projecten

Om je een idee te geven hieronder een overzicht van de in de afgelopen zes jaar ondersteunde projecten.

  • Een project gericht op beter begrip tussen verschillende groepen Nederlanders
  • Een project gericht op het veilig kunnen tonen van persoonsgegevens
  • Project van een journalistenplatform om de weerbaarheid tegen desinformatie te vergroten
  • Een project om een dwarsdoorsnede van de burgerij en overheid met elkaar in gesprek te brengen over relevante thema's
  • Een project gericht op het doorbreken van het sociale isolement van (ex-)vluchtelingen en het vergroten van de betrokkenheid van Nederlandse inwoners bij de opvang en integratie van vluchtelingen

Prijs

De prijs bedraagt 100.000 euro en kan gebruikt worden om het project op een wetenschappelijk verantwoorde wijze verder uit te bouwen.

Aanmelden

Meer informatie of je project direct online aanmelden.