Supertoffe internationale subsidie voor gamedevelopers en o.a. onderwijsinstellingen

Je hoeft de COVID-19 periode en de afgelopen verkiezingen in met name de Verenigde Staten er maar op na te slaan om je te realiseren dat desinformatie, nepnieuws en propaganda in toenemende mate van invloed zijn op de beeldvorming. Niet zo gek dus dat er nu subsidie beschikbaar is gesteld voor de ontwikkeling van digitale games die onderwijsmethoden voor digitale mediageletterdheid integreren in een leuke, interactieve ervaring die is gericht op wereldwijde internetgebruikers van 15 jaar en ouder. Het spel moet in de eerste plaats de ervaring nabootsen van het meedoen aan veelvoorkomende desinformatie- en propaganda-activiteiten, terwijl de gebruiker tegelijkertijd wordt onderwezen in digitale geletterdheid die in de echte wereld van toepassing is. De subsidie is interessant voor non-profit organisaties, denktanks, maatschappelijke organisaties, openbare en particuliere onderwijsinstellingen, mediabedrijven en game developers. Het totale bedrag dat beschikbaar is voor een succesvol voorstel is $ 275.000. Er is een aanvullend budget van $ 10.000 beschikbaar om het spel te promoten bij het doelpubliek.

Subsidie voor de ontwikkeling van games om cognitieve weerstand op te bouwen tegen desinformatie in verschillende omgevingen en culturele contexten

Digitale games hebben bewezen een effectief middel te zijn bij het opbouwen van cognitieve weerstand tegen desinformatie in verschillende omgevingen en culturele contexten. De subsidieverstrekker aanvaardt voorstellen voor de ontwikkeling van een digitaal spel dat onderwijsmethoden voor digitale mediageletterdheid integreert in een leuke, interactieve ervaring die is gericht op wereldwijde internetgebruikers van 15 jaar en ouder. Het spel moet in de eerste plaats de ervaring nabootsen van het meedoen aan veelvoorkomende desinformatie- en propaganda-activiteiten, terwijl de gebruiker tegelijkertijd wordt onderwezen in digitale geletterdheid die in de echte wereld van toepassing is.

Succesvolle voorstellen zullen actieve inoculatietheorie bevatten en de huidige desinformatie- en propagandatactieken aanpakken. Het op te leveren product moet modulair, schaalbaar en uitbreidbaar zijn, zodat latere iteraties zich kunnen richten op aanvullende probleemreeksen, zoals gewelddadig extremisme en verkeerde gezondheidsvoorlichting. 

Ontwikkeling internationale games

Supertof is dat de subsidie echt gericht is op het ontwikkelen van een internationale game en internationale doelgroepen.
Mocht je internationale inspiraties hebben dan is dit je kans.

Het spel zal gelijktijdig worden getest met spelers in het Verenigd Koninkrijk en Nederland, en de lessen die uit deze pilots worden getrokken zullen worden meegenomen in de definitieve versie van het spel dat uiteindelijk voor een wereldwijd publiek is bedoeld.

De volgende vertaling zal worden gemaakt voor Franstaligen in Europa en Afrika, gevolgd door nog een vertaling in een later te bepalen Europese, Aziatische of Afrikaanse taal.

Dit ga je doen

Binnen de kaders van deze subsidieregeling ga je o.a. de volgende activiteiten uitvoeren binnen je project:

 • Een Engelstalige en Nederlandstalige proefversie van een anti-voorlichtingsspel maken en de opgedane ervaringen verzamelen
 • Een vertaling maken voor een Franstalig publiek
 • Vertaling van het spel in een andere Europese, Aziatische of Afrikaanse taal (te bepalen in overleg met de subsidieverstrekkers tijdens de ontwikkeling)
 • Het spel hosten op de eigen servers van het bedrijf
 • Methodologieën voor gegevensverzameling en -analyse ontwikkelen en toepassen om aan te tonen dat de verwachte resultaten van het project worden bereikt
 • De spellen promoten, met inbegrip van de vertaalde versies, bij het doelpubliek, waarbij tot $10.000 mag worden gebruikt voor betaalde promotie (betaalde promotie is optioneel)

Welke organisaties kunnen een aanvraag indienen

De volgende organisaties kunnen een aanvraag indienen:

 • Zowel Amerikaanse als buitenlandse organisaties
 • Non-profitorganisaties, waaronder denktanks en maatschappelijke/niet-gouvernementele organisaties
 • Openbare en particuliere onderwijsinstellingen
 • Commerciële entiteiten met winstoogmerk

Voorwaarden

Het project moet gericht zijn op de ontwikkeling van een internationaal digitaal spel dat onderwijsmethoden voor digitale mediageletterdheid integreert in een leuke, interactieve ervaring die is gericht op wereldwijde internetgebruikers van 15 jaar en ouder. 

Elke aanvraag zal worden geëvalueerd en beoordeeld op basis van de hieronder uiteengezette evaluatiecriteria, waarbij voor elke voorwaarde een aantal punten te behalen valt. Hoe beter je aan de voorwaarden voldoet, hoe hoger het aantal punten.

 • Kwaliteit en haalbaarheid van het programma-idee (25 punten)
 • Organisatorische capaciteit en staat van dienst bij eerdere subsidies (25 punten)
 • Programmaplanning/vermogen om doelstellingen te verwezenlijken (15 punten)
 • Budget (10 punten)
 • Monitoring en evaluatieplan (15 punten)
 • Duurzaamheid (10 punten)

Subsidie

Het totale bedrag dat beschikbaar is voor een succesvol voorstel is $ 275.000.
Daarnaast is er een aanvullend budget van $ 10.000 beschikbaar voor de (internationale) promotie van de game.

Hieruit moet je aanvraag bestaan

Het is verstandig om in je subsidieaanvraag op onderstaande manier op te bouwen.

 • Samenvatting voorstel
  Korte beschrijving van het voorgestelde programma, met inbegrip van de programmadoelstellingen en het verwachte effect.
 • Inleiding tot de organisatie of het individu die de aanvraag doet
  Een beschrijving van vroegere en huidige activiteiten, waaruit blijkt dat je capabel bent om het programma uit te voeren
 • Probleemstelling
  Duidelijke, beknopte en goed onderbouwde onderbouwing van het probleem dat moet worden aangepakt en waarom het voorgestelde programma nodig is
 • Programmadoelstellingen
  Beschrijving wat je met met het programma wil bereiken.  De "doelstellingen" verwijzen naar de tussentijdse verwezenlijkingen op weg naar de doelstellingen. Deze moeten haalbaar en meetbaar zijn
 • Programma-activiteiten
  Beschrijf de programma-activiteiten en hoe zij zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen
 • Programmamethoden en -ontwerp
  Een beschrijving van hoe het programma naar verwachting zal werken om het gestelde probleem op te lossen en het doel te bereiken. Voeg zo nodig een logisch model bij
 • Voorgesteld programmaschema en tijdschema
  Het voorgestelde tijdschema voor de programma-activiteiten, met vermelding van de data, tijdstippen en locaties van de geplande activiteiten en evenementen
 • Personeel
  Namen, titels, functies en ervaring/kwalificaties van het belangrijkste bij het programma betrokken personeel. Welk deel van hun tijd zal worden besteed aan de ondersteuning van dit programma?
 • Programma partners
  Vermeld de namen en de aard van de betrokkenheid van de belangrijkste partnerorganisaties en sub-begunstigden
 • Programmatoezicht en evaluatieplan
  Dit is een belangrijk onderdeel van succesvolle subsidies. Hoe zullen gedurende de looptijd van de subsidie de activiteiten worden gecontroleerd worden om ervoor te zorgen dat ze tijdig plaatsvinden, en hoe zal het programma worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de doelstellingen van de subsidie?
 • Toekomstige financiering of duurzaamheid
  Plan van de aanvrager voor de voortzetting van het programma na de subsidieperiode, of de beschikbaarheid van andere middelen, indien van toepassing.

Aanvragen

Meer informatie of direct deze subsidie online aanvragen.

Andere subsidies en fondsen voor ontwikkeling games

Subsidies en fondsen voor games vallen over het algemeen onder de subsidies en fondsen voor kunst, cultuur en media.

 • Subsidie internationalisering en internationale samenwerking in de creatieve industrie

  Subsidie voor projecten op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen die zijn gericht op onderzoek en samenwerking in een internationale context en waarvan...
 • Subsidie voor digitale technologie, nieuwe media en games

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Hierbij kan het o.a. gaan om...
 • Subsidie voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers

  Subsidie voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele...