Leuk! Subsidie voor de ontwikkeling van videospellen met een verhaal

Een superinteressante nieuwe subsidie voor ontwikkelaars van videogames. Ben je een ontwikkelaar van videogames dan kun je nu tot maximaal 150.000 euro subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van een innovatief en creatief videospel met een verhaal. 

Ontwikkeling van een concept en een project 

Je kunt in het kader van deze subsidieregeling een voorstel indienen voor de ontwikkeling van een concept en een project (activiteiten die erop gericht zijn dat het concept leidt tot een speelbaar prototype of een proefversie) van een innovatief en creatief videospel waarin een verhaal wordt verteld dat is ontworpen voor commercieel gebruik voor pc's, consoles, mobiele apparaten, tablets, smartphones en andere technologieën.

Alleen activiteiten die betrekking hebben op de ontwikkelingsfase voor de volgende projecten komen in aanmerking: videospellen waarin een verhaal wordt verteld, ongeacht het platform of de verwachte distributiemethode. Het verhaal moet gedurende het hele spel worden verteld of vertoond (in-game storytelling) en niet alleen als een inleiding of een einde van het spel.

Het videospel moet in alle gevallen bedoeld zijn voor commerciële exploitatie.

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarde is dat de aanvrager commercieel actief is en al eerder een video game productie heeft gemaakt.
Daarnaast is het belangrijk dat de aanvraag betrekking heeft op  een story telling video game. 

Punten verzamelen voor een succesvolle subsidieaanvraag

De subsidieverstrekker zal je aanvraag op een aantal punten gaan beoordelen, en maakt hierbij gebruik van een puntensysteem.
In totaal kan je aanvraag maximaal 100 punten scoren.

Onderstaande de punten die je kunt scoren. Wees slim, en let hierop!

 • Activiteiten op het gebied van kwaliteit en inhoud (30 punten)
  Kwaliteit van de inhoud, het verhaal dat in het project wordt verteld en de originaliteit van het concept ten opzichte van bestaande werken
 • Innovatieve karakter van het project (20 punten)
  Innovatie, d.w.z. de mate waarin het project iets toevoegt aan het bestaande aanbod, met baanbrekende technieken en inhoud
 • Relevantie en toegevoegde waarde voor Europa (20 punten)
  De ontwikkelingsstrategie en het potentieel voor Europese internationale exploitatie (met inbegrip van beheer van rechten van intellectuele eigendom)
 • Verspreiding van de projectresultaten (20 punten)
  De distributie-, communicatie- en marketingstrategie en geschiktheid voor de doelgroep, met inbegrip van toegankelijkheid
 • Impact en duurzaamheid (10 punten)
  De financieringsstrategie voor de ontwikkeling en productie en het haalbaarheidspotentieel van het project

Vijf extra punten kunnen worden toegekend aan projecten die specifiek gericht zijn op kinderen tot twaalf jaar, zoals blijkt uit het feit dat de inhoud geschikt is voor en de strategieën specifiek
gericht zijn op deze leeftijdsgroep.

Subsidie

In totaal is er 3,78 miljoen euro subsidie beschikbaar.
De subsidie per gehonoreerde subsidie ligt tussen 10 000 en 150 000 euro, op voorwaarde dat dit bedrag maximaal 50 % van de totale subsidiabele kosten bedraagt.

Aanvragen

Ga naar de subsidie.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van games

 • Subsidie voor digitale technologie, nieuwe media en games

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Jaarlijks is er 1.200.000...

 • Subsidie voor beeldende kunst, podiumkunsten, erfgoed, creatieve industrie en archieven

  Subsidie voor projecten die de zichtbaarheid vergroten van delen van onze geschiedenis waar verschillende perspectieven een sterkere rol in verdienen, vooral als ze in de samenleving van nu...

 • Subsidie internationalisering creatieve industrie

  Subsidie voor projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Voor 2020 is er 750.000 euro...

 • Subsidie voor culturele/artistieke projecten die zich begeven binnen het domein van ontwerp, technologie en maatschappij

  Subsidie voor culturele/artistieke projecten die zich begeven binnen het domein van ontwerp, technologie en maatschappij. Deze subsidie is interdisciplinair: crossovers tussen architectuur,...

 • Subsidie voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers

  Subsidie voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Het fonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele...

 • Europese subsidie voor de culturele en creatieve sector

  Europese ondersteuningsprogramma voor de culturele en creatieve sector en vervangt de programma's MEDIA en Cultuur. ...